Szakmai életrajz
 Dr. Hegyesi Gábor        
születési év: 1948
végzettség és szakképzettség, az oklevél kiállítója, éve
Közgazdász, MKKE, 1973;
Középiskolai tanár, MKKE, 1975;
Szociális munkás, Monash Egyetem, 1987;
Minőség menedzser, ZME, 2004
Jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás jelölje azt az intézményt, amelynek "kizárólagossági" nyilatkozatot (A) adott!
Nyugdíjasként: ELTE TÁTK Szociális munka Tanszék - főiskolai tanár, tudományos főmunkatárs (2013. június 30-ig)
tudományos fokozat (a tudományág és a dátum megjelölésével) az Ftv. 149.§-a (5) bekezdésében foglaltak szerint: (PhD / CSc vagy DLA) (pl: CSc (közgazdaságtud.) 1998, vagy PhD (építészmérnöki tud.) 2006) (5 éven belül megszerzett PhD esetén az értekezés címe is!)
tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság
: "dr. habil" cím, MTA doktora cím (DSc); MTA Atagság, (lev. vagy r. tag), egyéb címek
A szociológiai tudomány kandidátusa 1997. (PhD)
dr. habil (Maastricht)
Széchenyi professzori ösztöndíj, Széchenyi István ösztöndíj, vagy Békéssy György posztdoktori ösztöndíj stb. és juttatásának időpontja
-
Az eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő, oktatás idegen nyelven, külföldi intézményben stb.)
Családgondozás; A szociális munka története; A szociális munka elmélete és gyakorlata; Csoportmunka; Humánszolgáltatás; A szociális munka európai dimenziói; Nonprofit menedzsment; Szociális minőségmenedzsment; A szociális munka és szociálpolitika aktuális elméleti kérdései.
Ezeket a tárgyakat - igény szerint - tanítottam angolul is.
Külföldi oktatás: több mint 10 évig voltam - 2000 - 2011 között - az Összehasonlító Szociális Európai Tanulmányok (MACESS) MA képzés tantárgyblokk felelőse Maastrichtban.
Az eddigi szakmai (tudományos, kutatás-fejlesztési, alkotói, művészeti) gyakorlat és eredményei

Családgondozás" c. tárgy oktatása külső óraadóként
1992-98 "Társadalmi csoportok", "Nonprofit szociális szolgálatok", "Humánszolgáltatás"
"Szociális munka csoportokkal", "Szociális munka elmélete és gyakorlata" és a
"Szociális munka európai dimenziói" c. tárgyak kidolgozása és oktatása.
1991-97 A TEMPUS-GEEL 2x3 éves program koordinátora, ezen belül a
"Szociális munka európai dimenziói" c. tárgyak kimunkálásának vezetése.

1994-97 A TEMPUS-STRASSBOURG program koordinátora, melynek keretében a szociális menedzser-képzés tanterve került kimunkálásra.

1993 a tanszéki előszakosító reformtanterv kidolgozásának az irányítása
1994 a tanszéki reformtanterv kidolgozásának az irányítása
1994-96 Az első végzett szociális munkások képzésükről alkotott véleménye és beválásuk
első munkahelyükön c. kutatás vezetése.
1996-98 Távoktatási anyagrészek a szociális menedzserképzésben, a TEMPUS
program keretében.
1998-2001 a LEONARDO program koordinátora, melynek célja egy európai szociális munkás tantárgy kidolgozása, rasszista jelenségek szakmai módszerekkel történő megközelítése - visszaszorítása, kisebbségekkel történő szociális munka közös tartalmának meghatározására, valamint több, kisebbségekhez (elsősorban a cigánysághoz) tartozó hallgatók főiskolai-egyetemi képzésbe juttatásának elősegítése.

1999-2002 "Költséghatékonyság a szociális munkában" c. tárgy kidolgozásában való részvétel
2009-2010 A BA és Szociális menedzser képzés tantervi reformjának kidolgozásában való
részvétel.
2010 - 2012 TÁMOP 5.4.4 szakmai vezetése

Az oktatott tárgy/tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenysége kapcsolatának bemutatása:
a) az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága a szakterületen (a legfontosabb publikációk vagy alkotások (max. 5) felsorolása)
b) az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsorolása - amennyiben azok az a) pontban megadottaktól különböznek
Mindkét lista szabályszerű bibliográfiai adatokkal: szerző(k), cím, a megjelenés helye/ könyv kiadója, éve, terjedelme
1. Hegyesi Gábor - Talyigás Katalin Szociális adminisztráció. A szociális munka elmélete és gyakorlat V. Budapest, Wesley Könyvek, 2009

2. Hegyesi Gábor Szociális szakmai fejlesztések. Szociális Innováció Alapítvány,
Budapest, 2009.
3. Hegyesi Gábor - Kövér Ágnes - Talyigás Katalin (szerk.) A szociális munka oktatása.
A szociális munka elmélete és gyakorlata 6. kötet. ELTE
TÁTK - XIII. ker. Önkormányzat, Budapest, 2012.
3. Hegyesi Gábor - Kövér Ágnes: Szélsőjobboldali értékek megközelítésének
pedagógiai dilemmái a szociális munkás képzésben - magyar
és európai tapasztalatok alapján. HÁLÓ, 2011/7 -8. sz. (július -
augusztus).
4. Hegyesi Gábor - Talyigás Katalin - Fekete Orsolya: An Attempt to Find New
Concepts of Social Work in the Context of Changes in Social
Policy in Hungary and in the European Union. Revista de
Assistenta Sociala, anul. X. nr. 3/ 2011, B
Tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések

Tagságok, szakmai kapcsolatok:
- Salzburg Szeminárium tantestülete, 1989-
- Szociális Munkások Nemzetközi Szövetsége, 1988-
- Szociális Munkásképző Iskolák Nemzetközi Szövetsége, 1984-
- Inter-University Consortium for International Social Development (IUCISD),
Európai tagozatának elnökhelyettese, 1994-97
- International Society for Third-Sector Research (ISTR), vezetőségi tag, 1994-98
Elismerések:
- "Kiváló szociális munkáért" - díj, Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete, 1988
- "Hilscher"-díj, Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete, 1992
- "György Júlia"- díj, Magyar Pszichológiai Társaság, 1996
- "10 éves szolgálatért"- díj, Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége, 2002
- "Miniszteri dicséret" a nonprofit szektorért végzett munkáért Burány Sándortól,
- Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztertől, 2004.
- A "Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje", 2005

Bezár