Szakmai életrajz

Dr. Gádor György

születési év: 1974

végzettség és szakképzettség, az oklevél kiállítója, éve

2000.Szegedi Tudományegyetem - ÁJTK, jogász
1998. SZTE - BTK, kommunikáció szak, Public Relations szakirány

Jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” nyilatkozatot (A) adott!  

OR-ZSE Szociális- és Neveléstudományi Tanszék, tanársegéd

tudományos fokozat (a tudományág és a dátum megjelölésével) az Ftv. 149.§-a (5) bekezdésében foglaltak szerint: (PhD / CSc vagy DLA) (pl: CSc (közgazdaságtud.) 1998, vagy PhD (építészmérnöki tud.) 2006) (5 éven belül megszerzett PhD esetén az értekezés címe is!)
tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság
: „dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); MTA tagság, (lev. vagy r. tag), egyéb címek

2006 Jogi Szakvizsga

Széchenyi professzori ösztöndíj, Széchenyi István ösztöndíj, vagy Békéssy György posztdoktori ösztöndíj stb. és juttatásának időpontja

-

Az eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő, oktatás idegen nyelven, külföldi intézményben stb.)

oktatott tárgyak:
SZTE BTK,
Nonprofit Public Relations
OR-ZSE
Pályázatírás,
Marketing,
Nonprofit marketing,
Projektmenedzsment
Jogi tantárgyak eltérő óraszámban, általános jogi ismeretek, családi jog.

 oktatásban töltött idő: 1998. -2000. és 2008-tól napjainkig.

Az eddigi szakmai (tudományos, kutatás-fejlesztési, alkotói, művészeti) gyakorlat és eredményei

tantervfejlesztés, jegyzet- és tankönyvírás, pedagógiai-pszichológiai kutatás

Az oktatott tárgy/tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenysége kapcsolatának bemutatása:
a) az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága a szakterületen (a legfontosabb publikációk vagy alkotások (max. 5) felsorolása)
b) az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsorolása - amennyiben azok az a) pontban megadottaktól különböznek
Mindkét lista szabályszerű bibliográfiai adatokkal: szerző(k), cím, a megjelenés helye/ könyv kiadója, éve, terjedelme

2006 Kézikönyv Civil Szervezet Alapításához, II. átdolgozott kiadás ÚISZ Könyvek, Palócvilág-Új Mandátum Könyvkiadó

2005 Kézikönyv Civil Szervezet Alapításához, ÚISZ Könyvek, Palócvilág-Új Mandátum Könyvkiadó

2004 Jegyzet az Új Ifjúsági Szemlében

Tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések

-
Bezár