Szakmai életrajz

Fekete László

születési év: 1952

végzettség és szakképzettség, az oklevél kiállítója, éve

Okl. zsidó kultúratörténész, OR-ZSE, 2009

Jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás jelölje azt az intézményt, amelynek "kizárólagossági" nyilatkozatot (A) adott!

Bp-i Zsidó Hitközség, Dohány u-i zsinagóga - főkántor
OR-ZSE, Liturgia Tanszéken főiskolai adjunktus
Zsidó kántor szakirányú képzésen szakfelelős

tudományos fokozat (a tudományág és a dátum megjelölésével) az Ftv. 149.§-a (5) bekezdésében foglaltak szerint: (PhD / CSc vagy DLA) (pl: CSc (közgazdaságtud.) 1998, vagy PhD (építészmérnöki tud.) 2006) (5 éven belül megszerzett PhD esetén az értekezés címe is!)

tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság: "dr. habil" cím, MTA doktora cím (DSc); MTA Atagság, (lev. vagy r. tag), egyéb címek

Hivatásos előadóművész – Országos Filharmónia, 1984

Széchenyi professzori ösztöndíj, Széchenyi István ösztöndíj, vagy Békéssy György posztdoktori ösztöndíj stb. és juttatásának időpontja

-

Az eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő, oktatás idegen nyelven, külföldi intézményben stb.)

oktatott tárgyak: zsidó liturgikus zene (= a különböző zsidó ünnepek liturgiája és zenéje)
az ünnepi imádkozás levezetése (kántorképzés)
bevezetés a zsidó művelődéstörténetbe (2014-ben egy szemeszter)

oktatásban eltöltött idő: 12 év tanítás a felsőoktatásban

oktatói meghívás
egy előadásra a Színházművészeti Egyetemen
- hat előadásra a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Tanszékén a 2011/12-s tanévben

Az eddigi szakmai (tudományos, kutatás-fejlesztési, alkotói, művészeti) gyakorlat és eredményei

- rendszeres fellépés itthoni és külföldi vallászenei eseményeken, koncerteken, fesztiválokon, mint kántor, énekművész és műsorszerkesztő (ősbemutatók, többek között Schönberg Kol nidréjének orgonakíséretes feldolgozás szerinti világpremiere is);
- zsidó zenei konferenciák szerkesztése és azon való előadói részvétel
- más egyházak konferenciáin való részvétel, előadás tartása
- szabadegyetemi előadások; a 90-s években két éven keresztül havi tízperces vallászenei műsor szerkesztője és bemondója voltam;
- színházi tanácsadás zsidótárgyú művekben : Hegedűs a háztetőn a kaposvári Csiky Gergely Színház - , Dybuk a Független Színház - , Animus és anima a Schur Színpad -, A velencei kalmár és az Anna Frank naplója a Tivoli Színház - , Vichy történet a Pesti Színház - , Mózes az Evangéliumi Színház -, Gólem az Operett Színház kamara színpada számára

Az oktatott tárgy/tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenysége kapcsolatának bemutatása:

a) az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága a szakterületen (a legfontosabb publikációk vagy alkotások (max. 5) felsorolása)

b) az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsorolása - amennyiben azok az a) pontban megadottaktól különböznek

Mindkét lista szabályszerű bibliográfiai adatokkal: szerző(k), cím, a megjelenés helye/ könyv kiadója, éve, terjedelme


Életmű zsidó imadallamokkal: Benedetto Marcello zsoltár-parafrázisai
2009-s és 2010-s konferencia-előadások; megjelent az OR-ZSE honlapján és az Itadokt konferenciakötetében olaszul is.

Fekete, L., Opera omnia con melodie religiose ebraiche. Le parafasi salmodiche di Benedetto Marcello - Dal testo alla rete c. kötet 143-148.o. – ELTE, Olasz Nyelv és Irodalom Tanszék – Itadokt Műhely, Budapest 2010

A zsoltárok szerepe a zsidó imádkozásban
Konferencia-előadás – megjelent az OR-ZSE honlapján, 2010.

A Dohány Zsinagóga zenei múltja és nagy kántorai
Konferencia-előadás – megjelent a Dohány utcai zsinagóga 150 éve kötetben
Dohány utcai Zsinagóga Alapítványának kiadása, Bp., 2010.

A nap a zsidó imádkozási hagyományban
Konferencia-előadás – megjelent a Magyar Egyházzene XIX. évf. (2011/12) , 265-270 o.
 

Tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések

- néhány emléklap, emlékérem, díszoklevél a kántorzenei tevékenység kapcsán
- konferencia-meghívások előadóként társegyházak, egyetemek felkérésére
- a KÓTA vezetőségében voltam a 90-s évek elején, mint a zsidó felekezet képviselője
- zsidó zenei, vallási és kultúratörténeti előadások évente a Művészetek Völgye Fesztiválon (Ősök Háza, Taliándörögd 2001- 2013)
- tagság és részvétel az Európai Kántorszövetségben 2013 óta,
- társszervezés és előadás tartása az Európai Kántorszövetség budapesti találkozóján; ugyanitt koncertszereplés - 2014
 

 

Bezár