Szakmai életrajz

Név: Darvas István         

    születési év: 1974

végzettség és szakképzettség, az oklevél kiállítója, éve

rabbi, OR-ZSE, 2005

Jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás jelölje azt az intézményt, amelynek "kizárólagossági" nyilatkozatot (A)

MAZSIHISZ, OR-ZSE zsinagóga, rabbi
OR-ZSE, egyetemi tanársegéd
Magyar Zsidó Levéltár tudományos munkatárs

tudományos fokozat (a tudományág és a dátum megjelölésével) az Ftv. 149.§-a (5) bekezdésében foglaltak szerint: (PhD / CSc vagy DLA) (pl: CSc (közgazdaságtud.) 1998, vagy PhD (építészmérnöki tud.) 2006) (5 éven belül megszerzett PhD esetén az értekezés címe is!)

tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság: „dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); MTA tagság, (lev. vagy r. tag), egyéb címek

-

Széchenyi professzori ösztöndíj, Széchenyi István ösztöndíj, vagy Békéssy György posztdoktori ösztöndíj stb. és juttatásának időpontja

-

Az eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő, oktatás idegen nyelven, külföldi intézményben stb.)

OR-ZSE: 2007- Mózes öt könyve, Szertartástan - Sulchan Aruch, Talmud Cursoriae, Talmud Statariae, Misna, Prophetae priores, Prophetae posteriores, Hagiographa, Rabbinikus irodalom

Az eddigi szakmai (tudományos, kutatás-fejlesztési, alkotói, művészeti) gyakorlat és eredményei

-

Az oktatott tárgy/tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenysége kapcsolatának bemutatása:

a) az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága a szakterületen (a legfontosabb publikációk vagy alkotások (max. 5) felsorolása)

b) az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsorolása - amennyiben azok az a) pontban megadottaktól különböznek

Mindkét lista szabályszerű bibliográfiai adatokkal: szerző(k), cím, a megjelenés helye/ könyv kiadója, éve, terjedelme

- 54 hetiszakasz kommentár. www.or-zse.hu/hit/hitelet
- „Le kell menni kutyába”. www.szombat.org/politika/3514-happy-new-year
- „Dina kiment”. www. http://pilpul.net/hetvenarc.shtml?x=27092
- Maimonidesz: Hilchot Bét HáBechirá - Vallástudományi szemle, 4. évfolyam, 2008/2. (társszerző)
- „...hogy részt vegyenek a szolgálatban...”, szemelvények a Megilla tratátusból. Papírhíd tanulmánykötet, Logos Kiadó, 2013. Budapest
 (szerk): Hatékonyságvizsgálat. OR-ZSE. 2007. pp.:115-140

Tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések

- Tikkun Olám Alapítvány, alapító tag
- Keresztény-Zsidó társaság tag
- Zsidó-Keresztény-Iszlám Párbeszéd Alapítvány, alapító tag

Bezár