Szakmai életrajz

Név: Dr. Békési Ágnes

születési év: 1952
végzettség és szakképzettség:,
magyar-orosz szakos tanár JATE 1975
szociológus ELTE  1980
Jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” nyilatkozatot (A) adott!
OR-ZSE
tudományos fokozat (a tudományág és a dátum megjelölésével) az Ftv. 149.§-a (5) bekezdésében foglaltak szerint: (PhD / CSc vagy DLA (5 éven belül megszerzett PhD esetén az értekezés címe is!)

tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság: „dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); MTA tagság, (lev. vagy r. tag), egyéb címek
PhD. 2003,  2010 Habilitáció
Széchenyi professzori ösztöndíj, Széchenyi István ösztöndíj, vagy Békéssy György posztdoktori ösztöndíj stb. és juttatásának időpontja
 
Az eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő, oktatás idegen nyelven, külföldi intézményben stb.)
2006-tól    OR-ZSE
Tárgyak:  Társadalompolitika, Szociális munka története
Személyiségfejlesztő csoport
Másság és rasszizmus

 1979- 2010. Budapesti Tanítóképző Főiskola  , ELTE TÓFK
 Tárgyak:  Családszociológia
Kisebbségszociológia

1992-1996. ELTE Tanárképző Főiskola
Tárgyak: Iskolaszociológia

1990-2004. ELTE  Szociálpolitika Intézet
Tárgyak: Családszociológia
Az eddigi szakmai (tudományos, kutatás-fejlesztési, alkotói, művészeti) gyakorlat és eredményei
 
Az oktatott tárgy/tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenysége kapcsolatának bemutatása:
a) az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága a szakterületen (a legfontosabb publikációk vagy alkotások (max. 5) felsorolása)
b) az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsorolása - amennyiben azok az a) pontban megadottaktól különböznek
Mindkét lista szabályszerű bibliográfiai adatokkal: szerző(k), cím, a megjelenés helye/ könyv kiadója, éve, terjedelme
Az OR-ZSE végzett hallgatóiról készült felmérés eredményeinek elemzése

Hatékonyságvizsgálat OR-ZSE 2007.

Magyar cigány és oláh cigány családok Magyarországon
In: Gondolatok a toleranciáról

Amerikanisztika Tanszék , Eszterházy Károly Főiskola, Eger, 2008.
Tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések
 
Bezár