Konferencia a húszéves szociális munkás képzésről

Az OR-ZSE 1995 óta működtet zsidó közösségszervező szociális munkás, majd a 2001. évi akkreditációt követően zsidó felekezeti szociális munkás alapképzési szakot.
A képzés elindítását húsz éve a zsidó felekezet sajátos igényei indokolták.
Hiány keletkezett:
A felekezet szociális intézményeiben sokan végezetek szociális munkát, megfelelő képesítés nélkül.
A fenntartó Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége arra kérte az Egyetemet, hogy kezdje meg olyan szociális munkások képzését, akik alkalmasak arra, hogy szociális munkát végezzenek az idősek otthonaiban, napközi otthonaiban a Zsidó Kórházban, klubokban, a hitközségek szervezeteiben.
A feladatot az Egyetem teljesítette.

A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából november hónapban megtartott konferenciát a jubileum tiszteletére szerveztük.

Ennek megfelelően 2016. november 22-én, kedden délelőtt a hagyományosan tudományos ülésszaki keretek között hangzottak el magas színvonalú előadások.

Az érdeklődők nagy számban töltötték meg az egyetem Oktogonális termét.

 

Ungárné Dr. Komoly Judit a konferencia első részének levezető elnökének üdvözlete után

 

 

 

 

Schőner Alfréd köszöntőjében a kezdetekre emlékezett.

 

 

 

 

 Haberman Zoltán a felelősség etikájáról szólt a zsidó hagyományokban.

 

 

 

Ungárné Komoly Judit megemlékezett azokról a lelkes és odaadó szakemberekről akik a tantervet és a segédanyagokat kidolgozták.

 

 

 

Erős Ferenc egy elfelejtett szociálpolitikus Székely Béla munkásságát méltatta.

 

 

 

Hegyesi Gábor izgalmas előadásában a szociális munkát mint poszt-modern hívatást mutatta be.

 

 

 

Kósa Judit, volt hallgatónk a MAZSIHISZ Szociális osztályának főmunkatársa a szociális munka szerepéről és fontosságáról szólt a zsidó közösségekben. Kiemelte, hogy ezeket a feladatokat döntő többségben volt hallgatóink látják el.

 

Az ebédszünetben az Egyetem vezetése szendvicsebéden látta vendégül a nagyszámú megjelentet.

Az utána következő műhelybeszélgetések levezető elnöke Háberman Zoltán volt.

A formabontó szervezés lehetővé tette, hogy a résztvevők aktivizálódjanak és véleményt is cseréljenek.

 

 

A szociális munka kezdeteiről Talyigás Katalin

 

 

 

a folytatásokról Salamon Edit számolt be.

 

 

 

 

Ezután a megjelent végzett hallgatók közül kiválasztották a legrégebben végzettet, Repper Ritát, aki ismertette a végzése óta a szakmában végzett igen hasznos tevékenységét.

 

Aczél Anna és Treszkán Júlia informatív és érdekes bevezetését követően a gyermekvédelemről lehetett eszmét cserélni.

A következő, igen izgalmas beszélgetés a cigány kisebbségekben végezhető szociális munka lehetőségeiről szólt a vitát vezető Békési Ágnes, aki hallgatóinkkal, Kohut Yorammal valamint Burai Csabával kiszélesített körben vitáztak.

 

Régi és új hallgatónk a képzésről beszélgetett:

 Dr. Flaskár Melinda az ELTE-n Phd. fokozatot szerzett volt szociális munkás hallgatónk és Bartók Ágnes, jelenlegi doktoriskolásunk.A konferencián nagy számban jelentek meg volt hallgatóink, néhányuk hozzászólása:

Elek János


Gaál Etelka

Néhány egyéb hozzászólás:

A konferencia zárszavát Háberman Zoltán és Ungárné Komoly Judit mondta el:KP - UKJ
2016.12.
02