Magyar Tudomány Ünnepe
2016

események

   
Az esemény címe

Softim - a Bírák könyve

Az esemény műfaja

konferencia

Tudomány-terület Hittudomány, Ókortudomány, Történettudomány
Kezdés

2016. november 14. hétfő 10.00

Befejezés 2016. november 14. hétfő 16.00
Program

10.00-10,15 Megnyitó: OLÁH JÁNOS - egyetemi tanár, OR-ZSE rektor h.

Előadások

10.15-10.35: KARASSZON ISTVÁN - egyetemi tanár, Károli Gáspár Református Egyetem:  Sámson, a bíra

10.45-11.05: OLÁH JÁNOS - egyetemi tanár, OR-ZSE rektor h. : „…kenyerem és borom is van…” (Bírák XIX,19)
A bor a zsidó hagyományban

11.15-11.35: GÁBOR GYÖRGY - egyetemi tanár, OR-ZSE : Sámson és a filiszteus kipa

11.45-12.05: UHRMAN IVÁN - tanszékvezető, egyetemi docens, OR-ZSE: Izsák, Ifigeneia és Jiftách

12.15-12.45: BENYIK GYÖRGY - főiskolai tanár, Gál Ferenc Főiskola (): Könyvbemutató és Tiszteletpéldány átadás az OR-ZSE Könyvtárának:
A Tóra magyar szövegének kézzel lemásolt fakszimile kiadása 2 kötetben (Szeged, 2016), és a Magyar Biblikusok Lexikona (Szeged, 2016)

12,45-13.45: Ebédszünet

13.45-14.05: ENGHY SÁNDOR- egyetemi tanár, Sárospataki Református Teológiai Akadémia: Miért lehetetlen a Bírák könyvének megértése a masszóra és az akcentusok nélkül? Ahogy ez a kezdeteknél eldől (Bír 1,1-3)

14.15-14.35: BÉRES TAMÁS - egyetemi tanár, Evangélikus Hittudományi Egyetem: Tekintély és hatalom az ÚR közelében

14.45-15.05: DARVAS ISTVÁN - tanársegéd, OR-ZSE: Jiftách áldozata

15.15-15.35: SZÉCSI JÓZSEF - c. egyetemi docens, OR-ZSE: Debóra, Jefte és Sámson alakja a rabbinikus irodalomban

15.35-15.45: Zárszó
 

Szervező intézmények

Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem

Helyszínek OR-ZSE, 1084. Budapest,Scheiber Sándor utca 2.
Régió Közép-Magyarország
Kapcsolat-tartó

Szécsi József drszecsi.jozsef@gmail.com

Szinopszis

Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem bibliatudományi konferenciasorozatának következő állomása a Bírák könyve. Az évente megrendezésre kerülő szentírás-tudományi szimpóziumok először egy-egy témaköré csoportosultak (család, Dekalógus), majd a héber kánon sorrendjének megfelelően egy-egy könyv került elemzésre az OR-ZSE kutatóinak, tanárainak, illetve társintézetek, élvonalbeli világi és keresztény teológiai professzoroknak a közreműködésével. Jelen alkalommal bemutatásra kerül egy "hungarikum" is: a Tórának, sokak által kézzel leírt magyar nyelvű fakszimile kiadásának könyvbemutatója (szerk. Benyik György).