Magyar Tudomány Ünnepe
2016

események

   
Az esemény címe

A Sorstalanságtól a Saul fiáig

Az esemény műfaja

Az Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem
Vallástudományi Doktori Iskolájának
tudományos konferenciája

Tudomány-terület Hittudomány, interdiszciplináris bölcsészettudomány, vallásfilozófia
Kezdés

2015. november 29. kedd, 10.00

Befejezés 2015. november 30. szerda
Program


2016. november 29. (kedd)
Megnyitó:
09.30 – 10:00 A Doktori Iskola tanácsának doktori-diplomaátadó ünnepélye

10:15 – 10:30 A konferencia megnyitója:
Dr. Schőner Alfréd rektor, a Doktori Tanács elnöke
Dr. Lichtmann Tamás, a Doktori Iskola vezetője

10:30 – 12:00 – Első szekció

10:30 Schőner Alfréd: Dr. Birnfeld Sámuel – egy mártír rabbi utóélete

11:00 Ungvári Tamás: Az antropológiai antiszemitizmus a két világháború közötti magyar irodalomban

11:30 Gábor György: Auschwitz és autopszia avagy lehetséges-e tanúvallomás a megsemmisítő táborokról?

12:00 Kotel DaDon: Religious life during the Holocaust – a spiritual resistance


12:30 – 13:00 Kávészünet/Ebédszünet

13:00 – 15:30 – Második szekció

13:00 Kiss Endre: Totalitarizmus – rabszolgásítás – KZ – A koncentrációs tábor Hermann Broch tömeglélektanában

13:30 Pelle János: Auschwitz, magyar szemmel - emlékirat, regény, film

14:00 Karl Katschthaler: Dalt írni Auschwitz után… zeneesztétikai megfontolások különös tekintettel Kurtág Györgyre

14:30 Hídvégi Máté: A bori láger szögesdrótja mint műtárgy: Szántó Tibor könyvtervei

15:00 Halasi Zoltán: Irodalmi beszélgetések (Dr. Lichtmann Tamás bevezetőjével)
 2016. november 30. (szerda)

10:00 – 12:00 – Harmadik szekció

10:00 Páll Edit: Soá a könnyűzenében és a filmzenében

10:30 Cseh Borbála: Az attributum ontogenezise… Mindnyájan túlélők vagyunk….

11:00 Kiss András: A soá modern és posztmodern ábrázolása Keszi Imre Elysium és Kertész Imre Sorstalanság című regényében

11:30 Lichtmann Tamás: Kafka - Kertész - Canetti – KZ.

12:00 – 13:00 Kávészünet/Ebédszünet

13:00 – 16:00 – Negyedik szekció

13:00 Mezei Zoltán József: Történelem alulnézetből. Oral history és dokumentumfilm a gyakorlatban

13:30 Surányi András: SAUL sorstalansága

14:00 Kozma György: A Sorstalanságtól a Saul fiáig

14:30 Bartók Ágnes: Kardos G. György Avraham Bogatir hét napja című regénye avagy A világ újrateremtése a soá után a magyar irodalomban

15:00 Zsigmond Edina: Tinédzserek a Soában. Kertész Imre Sorstalanságának és Róth Miklós Tizenhat évesen Auschwitzban című elbeszélésének összehasonlítása

15:30 Balázs Gábor: A Sorstalanság és a Saul fia hasznáról és káráról – a zsidó oktatás perspektívájából

Szervező intézmények

Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem

Helyszínek OR-ZSE, 1084. Budapest,Scheiber Sándor utca 2.
Régió Közép-Magyarország
Kapcsolat-tartó

Dr. Lichtmann Tamás lichtmanntamas@gmail.com, a Doktori Iskola titkársága doktorisk@or-zse.hu, 2674976/112

Szinopszis

Két világszerte ismert cím - az egyik a kezdeti észrevétlenségtől és hosszan tartó értetlenségtől végül az első magyar irodalmi Nobel-díj elnyeréséig jutott, a másik szinte az ismeretlenségből érkezve minden díjat elnyert, ahol csak bemutatták, és végül Oscar-díj koronázta. A két emblematikus mű között számtalan regény, vers, önéletírás, emlékmű, képzőművészeti alkotás, zenemű, történelmi dokumentum, visszaemlékezés, film, színdarab, filozófiai értelmezés és sok más született.
A konferenciára mindenkit várunk, akinek bármilyen mondandója van a fentiek körébe tartozó témákról: diákokat, oktatókat, egyetemen kívülieket, közvetlenül és közvetetten érintetteket. Szívesen fogadunk elemzéseket, értelmezéseket, filozófiai, teológiai, esztétikai magyarázatokat, továbbá személyes visszaemlékezéseket. - Az előadások időtartama 20 - max. 25 perc.