Magyar Tudomány Ünnepe
2014

események

   
Az esemény címe

Judaisztika – társadalom – gazdaság.
In memoriam Staller Tamás

Az esemény műfaja

emlékülés

Tudomány-terület

 interdiszciplináris

Kezdés 2014. november 6. 10.00 óra
Befejezés 2014. november 6. 16.00 óra
Program:

Judaisztika – társadalom – gazdaság
In memoriam Staller Tamás

Emlékülés 2014 november 6-án, OR-ZSE, Budapest

09.30 - 09.50 Regisztráció

09.50 - 10.00 Köszöntő: Schőner Alfréd OR-ZSE
                                    Kollár Csaba SZIE

10.00 – 11.20 I. szekció

Rathmann János
Staller Tamás - tanár és kutató a Szent István Egyetemen

Hídvégi Máté
Egy porladó zsidó költő és egy porladó antiszemita zseni, aki megtért: látogatás Joszif Brodszkij és Ezra Pound sírjánál a velencei temetőben

Oláh János
Gershom Sólem "kabbalája"

Szécsi József
Holokausztról nemzsidóknak


11.20 - 11.30 Szünet


11.30 – 12.50 II. szekció

Gyulai Ferenc
Történeti-ökológiai vizsgálatok a török kori Szarvasgede példáján

Tóth Tamás
Gondolatok az identitás, a transzparencia és a kommunikáció kérdésköréről

Kollár Csaba
A humánökológia gazdaság- és társadalomtudományi aspektusa

Bellász Zsuzsa
Településmarketing, - településfejlesztés egy konkrét példán: Aszód


12.50 - 13.45 Ebédszünet


13.45 – 15.05 III. szekció

Lichtmann Tamás
Arthur Koestler és a huszadik század életrajzirodalma

Kiss Endre
Hegelizmus és pozitivizmus Moses Hess fejlődésében

Hábermann Zoltán
A neológia társadalometikai koncepciója a XIX.-XX. százas fordulóján

Hrotkó Larissza
Gondolatok Staller Tamás Cohen-kéziratához


15.05 - 15.15 Szünet


15.30 – 16.35 IV. szekció

Kárpáti Judith
Emlékezet és identitás. Az identitás megőrzésének mnemotechnikái az arab országokból kivándorolt zsidó közösségekben

Ábrahám Vera
A Szegedi Chevra anyakönyve

Zima András
A Szentély és a Szentföld emléke a szentföldi utazásokról szóló cikkek és híradások tükrében

Róbert Péter
Magyar zsidók az Első Világháborúban


16.35 - 16.45 Szünet


16.45 - 17.45 V. szekció

Rugási Gyula
Berlin 1913 ősz. Egy Rosenzweig levél margójára

Iványi Gábor
A Másik arca. Az új politikai teológia hermenautikája bhann Baptist Metz-nél

Farkas Attila
Diderot szerepe a francia felvilágosodásban


17.45 - 19.00 A konferencia lezárása

Staller Judit emlékezése
A SZIE GTK Agrárkommunikációs és Agráretikai Kutatóközpont kisfilmjének bemutatása Staller TAmásról
A Szent István Egyetem filmjének bemutatása

Levezető elnökök:
Gyulai Ferenc, az MTA doktora
Hídvégi Máté, az MTA doktora
Kiss Endre, az MTA doktora
Kollár Csaba, Phd
Lichtmann Tamás, Phd
Oláh János, Phd
Rathmann János, az MTA doktora
Tóth Tamás, CSc, PhD
 

Szervező intézmények

Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem
Szent István Egyetem

Helyszínek OR-ZSE, 1084. Budapest,Scheiber Sándor utca 2.
Régió Közép-Magyarország
Kapcsolat-tartó

Prof. Dr. Kiss Endre (OR-ZSE)
e-mail: andkiss@hu.inter.net, tel.: +36-20-519-5076

Dr. Kollár Csaba PhD. (SZIE)
e-mail: kollar.csaba@fluentum.hu, tel.: +36-30-696-3978

Szinopszis

Staller Tamás tragikus halálával az Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem és a Szent István Egyetem egyaránt súlyos veszteséget szenvedett.

Az emlékkonferencia interdiszciplináris jellegét Staller Tamás tudományos és tudományszervező tevékenységének szerteágazó mivolta indokolja. Staller a judaisztika, a gazdaság, a társadalom és a kultúra területén, s e területek kapcsolódási pontjaiban vizsgálódott. Életművében, könyveiben, jegyzeteiben, tudományos cikkeiben és tanulmányaiban ezeket a témákat idézzük fel.