Dvárim konferencia

Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem a Magyar Tudomány Hónapjában, minden év novemberében jelentős bibliatudományi konferenciának ad helyet. Tematikus jellegű tudományos ülései közül az első jelentős a Tízparancsolattal foglalkozott, melynek írott változata a Gondolat Kiadónál látott napvilágot. Ezt a család kérdéskörét körbejáró szimpózium követte. Jelenleg egy, a Biblia teljes korpuszát magában foglaló sorozat részeként, a héber kánon sorrendjében, vagyis a Tánách több ezeréves kánonbeosztásának megfelelően elsőként a Tóra könyveit elemezzük. Ezen sorozat ötödik évében, 2014-ben Mózes ötödik könyvét, a Dvárim tekercsét vizsgáltuk, tudományos nevén a Deuteronomiumot.

 

SCHŐNER ALFRÉD, az OR-ZSE rektora kitűnő előadásban, vetített képes magyarázatokkal illusztrált előadásában a Dekalógus szövegbéli, kőbevésett, vagy feliratos változatait elemezte eredeti megvilágításban.

 

 

 

 

OLÁH JÁNOS, OR-ZSE rektor helyettes a tőle megszokott világos vonalvezetésű, közérthető, tudományos előadásban "És meghalt ott Mózes, az Örökkévaló szolgája…" (M.V. XXXIV.5.) címmel A Hevrá Kádisáról értekezett.

 

 

 

 

LICHTMANN TAMÁS - tanszékvezető egyetemi tanárnak "Káin, a törvényszegő - Mózes, a törvényalkotó" c. előadása egyrészt eredeti volt, másrészt jól összeválogatott auktorokkal végezte élvezetes elemzését.

 

 

 

 

GÁBOR GYÖRGY – egyetemi tanár, "A királytörvény – fékek és ellensúlyok - avagy a hatalom korlátozása" az ókori zsidóság teológiai-politikai vívódásait igyekezett érthetővé tenni a kérdésnek talán soha le nem zárható feszültségében.

 

 

 

 

 

KÁRPÁTI JUDIT – tanszékvezető egyetemi docens "A Háázinu hetiszakasz lectio variánsai" c. előadása, melyet prezentációja kísért egy önálló kutatási anyag volt, mely a konferenciának így a konferencia egyik legszínvonalasabb megnyilatkozása volt.

 

 

 

KISS ENDRE - egyetemi tanár előadásának címéhez híven "Az Ígéret földje" fogalmat vette egy filozófus mikroszkópja alá és megpróbált egy "sokat próbált" fogalmat körüljárni.

 

 

 

 

 

FINALI GÁBOR – rabbi helyettes "Dvárim a politika sodrában" címmel tartott előadást. Fináli Gábor a fiatal rabbi-nemzedék egyik tehetséges és ígéretes kutatója a Deuteronomium tekercsét az előtte szólókhoz kapcsolódva a közéleti, társadalmi, politikai vonatkozásokat próbálta érthetővé tenni.

 

 

 

 

TOKICS IMRE az Adventista Teológiai Főiskola tanára az OR-ZSE-n szerzett doktorátus 2013-ban. Most disszertációjának témakörét (Bibliai menedékvárosok), mely azóta könyvként is megjelent előadásában foglalta össze.

 

 

DARVAS ISTVÁN – tanársegéd, az OR-ZSE Zsinagógájának rabbija, aki nemcsak kitűnő előadó, de az adott témakörnek mindig szakavatott feldolgozója is, most "A lázadó és engedetlen fiú" címmel tartott emlékezetes exegézist.

 

 

 

 

SZÉCSI JÓZSEF – egyetemi docens a Dvárim sokoldalú törvényrendszeréből a levirátust emelte ki, melyhez rövid filmbejátszást is hozott (A bátyám cipőjében).

 

 

 

A konferenciasorozat 2015-ben folytatódik, Schőner Alfréd rektor bejelentette ennek témakörét is: Józsue könyvét.

2014.12.07.
Dr. Szécsi József
c. docens

Vissza