Magyar Tudomány Ünnepe
2014

események

   
Az esemény címe

Devárim - Deuteronomium(Mózes V. könyve)
biblikus konferencia

Az esemény műfaja

konferencia

Tudomány-terület hittudomány, néprajz, ókortudomány
Kezdés

2014. november 17. hétfő 10.00

Befejezés 2014. november 17. hétfő 16.00
Program

10.00. Megnyitó: Schőner Alfréd – rektor, OR-ZSE

Előadások

10.10 - 10.30.  OLÁH János - egy. tanár, rektor h., OR-ZSE
"És meghalt ott Mózes, az Örökkévaló szolgája…" (M.V. XXXIV.5.)
A Szent Egyletekről/Hevrá Kádisáról

10.35 - 10.55. LICHTMANN Tamás - tanszékvezető egyetemi tanár, OR-ZSE
Káin, a törvényszegő - Mózes, a törvényalkotó

11.00 - 11.20. GÁBOR György – egy. tanár, OR-ZSE
A királytörvény – fékek és ellensúlyok - avagy a hatalom korlátozása

11.25 - 11.45. KÁRPÁTI Judit – tszv. egy. doc., OR-ZSE
A Háázinu hetiszakasz lectio variánsai

11.50. - 12.20. KISS Endre – egy. tanár, OR-ZSE
Az Ígéret földje

12.30 - 13.30. Ebédszünet

13.30 - 13.50. FINÁLI Gábor – rabbi h.
Dvárim a politika sodrában

13.55. - 14.15. TOKICS Imre – főisk. tanár, Adventista Teológiai Főiskola
Bibliai menedékvárosok

14.20. - 14.40. SZÉCSI József – egy. doc., OR-ZSE
A levirátusról

14.45. - 15.05. DARVAS István – egy. ts., OR-ZSE
A lázadó és engedetlen fiú

15.10. - 15.35.  Zárszó

 

Szervező intézmények

Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem
Adventista Teológiai Főiskola

Helyszínek OR-ZSE, 1084. Budapest,Scheiber Sándor utca 2.
Régió Közép-Magyarország
Kapcsolat-tartó

dr. Szécsi József +36(30)2699599 drszecsi.jozsef@gmail.com

Szinopszis

 Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem a Magyar Tudomány Ünnepének hónapjában egy-egy biblikus konferenciát is rendez, melynek témaköre: a Szentírástudomány.

A sorozat tematikus, elsőként a Héber Kánon/Tánách első egységével, a Tórával foglalkozunk. Egy bevezető konferencia (Tízparancsolat) után a Pentateuchus könyveit elemezzük, a könyvek sorrendjében, 2014-ben az ötödik kötetet (Dvárim).

A konferencia esetenként vallásközi és intézményközi jelleget is hordoz, az adott kérdéskör kutatóinak meghívásával (keresztény vagy iszlám vonatkozásban), illetve társintézmények bevonásával.

Mózes 5. könyve gazdag és változatos tartalmánál fogva sokféle kérdéskört kínál feldolgozásra. A meghívott kutatók új szempontok szerint világítják meg az ismert teológiai témaköröket.

Az előadások tartalmaznak szövegkritikai vizsgálódásokat, filozófiai értekezéseket vagy éppen történetpolitikai elemzéseket.

Szükségesnek tartjuk az előadások megjelentetését is, melyre reményeink szerint 2015-ben kerül sor. A kötet egy válogatás lesz a hat év biblikus konferenciáinak előadás-anyagából. Ezen kiadvány a magyar biblikus kutatás egyik legjelentősebb munkája lesz, éppen a Magyar Tudomány Ünnepének konferenciaköteteként.