Magyar Tudomány Ünnepe
2013

események

   
Az esemény címe

A teológiától a divatig
Újabb kutatások az Egyenlőség c. folyóirat történetéből

   
Az esemény műfaja

tudományos ülés

Tudomány-terület  filozófia, hittudomány, történettudomány
Kezdés 2013. november 5. 14.00 óra
Befejezés 2013. november 5. 18.30 óra
   
Program

Bevezető
Schőner Alfréd, egyetemi tanár, rektor
Kiss Endre, egyetemi tanár, az OR-ZSE Kaufmann Dávid Zsidó Kultúratudományi Kutatócsoport vezetője

Előadások
14. 30
BALÁZS EDIT: A zsidó nő
szerepváltozása az „Egyenlőség” tükrében a 20. század első felében

15. 00
KATALIN FENYVES: Im Kreuzfeuer der Fremdwahrnehmungen: Die jüdische Presse in Ungarn und der Erste Weltkrieg

15. 30
GERGELY ANNA: Adalékok Steinherz Jakab székesfehérvári főrabbi irodalmi működéséhez.

16. 00
GLÄSSER NORBERT: Vadak vagy boldog hívők?

16. 30
KISS ENDRE: Róma, Jeruzsálem, Moses Hess

17. 00
OLÁH JÁNOS: „Egyenlőség” és „Zsidó állam” – 1896

17.30
PEREMICZKY SZILVIA: Kosztolányi Dezső héber- és jiddis fordításai az "Egyenlőség"-ben.

18. 00
RÓBERT PÉTER: Az Egyenlőség első két évtizede

18. 30
ZIMA ANDRÁS: „Az örök zsidó kérdés”

Moderátor: Kiss Endre
 

   
Szervező intézmények

Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem
OR-ZSE Kaufmann Dávid Zsidó Kultúratudományi Kutatócsoport 18. századi Felvilágosodáskutató Munkacsoport

Helyszínek OR-ZSE, Scheiber Sándor utca 2.
Régió Közép-Magyarország
Kapcsolat-tartó

Prof. Dr. Kiss Endre andkiss@hu.inter.net + 36 1 2523306