Magyar Tudomány Ünnepe
2013

események

   
Az esemény címe

Bamidbar (Mózes IV. könyve) – biblikus konferencia

   
Az esemény műfaja

konferencia

Tudomány-terület  hittudomány, néprajz, ókortudomány
Kezdés

2013. november 11. hétfő 10.00

Befejezés 2013. november 11. hétfő 17.00
   
Program

Megnyitó:
Schőner Alfréd – rektor, Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem

Előadások:

Domán István - prof. em., Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem
Bámidbár a midrási hagyományban

Oláh János - egy. doc., Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem
„És állt a holtak és élők között és megállt a csapás.” (M.IV. XVII,13.)
Egy amulett és annak értelmezése

Kiss Endre - egy. tanár, Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem
A sivatagi vándorlás, mint társadalomontológiai paradigma

Darvas István - egy. tanársegéd, Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem
A kohanita áldás

Frölich Ida - egy. tanár, Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Bámidbár a qumráni hagyományban

Fodor György - egy. tanár, Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Bileám (BÁLÁM) és az Ókori Kelet

Zsengellér József - egy. tanár, Károli Gáspár Református Egyetem
Egy próféta átalakulása: Bálám a Bámidbár Rabbában

Szécsi József - egy. doc., Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem
A hellenisztikus irodalom Mózese

Moderátor: Szécsi József - egy. doc.

   
Szervező intézmények

Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar
Károli Gáspár Református Egyetem

Helyszínek OR-ZSE, Scheiber Sándor utca 2.
Régió Közép-Magyarország
Kapcsolat-tartó

dr. Szécsi József
+36(30)2699599
drszecsi.jozsef@gmail.com