VÁJJIKRÁ - LEVITICUS

A "Magyar Tudomány Ünnepe 2012" keretében, idén is jelentős biblikus konferencia színhelye volt az OR-ZSE. A könyv alakban is megjelentetett "Tízparancsolat" konferenciát a Szentírás egyes könyveinek tematikus elemzése követte, így a Brésít, Smót és 2012-ben a Vájjikrá nevű tudományos szimpózión.

A konferencia meghatározó értéke, hogy az OR-ZSE tanárain kívül előadásokat tartottak keresztény intézetek teológiai és világi kutatói is, így a Debreceni Református Hittudományi Egyetem, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanárai.

A vendégelőadók között két intézetvezető, rektor is helyet kapott: Enghy Sándor, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia rektora és Hódossy Takács Előd, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektor helyettese.

A konferenciát Oláh János, az OR-ZSE általános rektorhelyettese nyitotta meg. Fontosnak tartotta azt a tényt, hogy e biblikus konferencia a Pesti Rabbiképző legjobb hagyományihoz igazodik, nyitottságával és egzakt tudományos igényével. A konferencia moderátori teendőinek ellátására Szécsi József docenst kérte fel.

 

Hódossy Takács Előd, Debreceni Református Hittudományi Egyetem professzora "A Leviticus törvényeinek szociális aspektusai" címmel egyrészt a témakörről adott egy általános bevezetést, másrészt elhelyezte azt korának, az ókori keletnek és a zsidóság történelmének megfelelő időszakaiban.

 

 

 

Enghy Sándor, egyetemi tanár, a Sárospataki Református Teológiai Akadémiáról "A Vájjikrától Ámoson át máig hangzó, szegényért emelt, hiábavaló kiáltás" címmel - szintén protestáns részről, szintén a Leviticus szociális szemléletrendszerét elemezte. Ámos próféta könyvének szemléletes analízise a projektor segítségével jól követhető előadást nyújtott.

 

 

Oláh János docens (OR-ZSE), "és Mózes vett a véréből és tett belőle Áron ... jobb kezének hüvelykujjára" - M.III. VIII,23. - A kéz ujjai és annak körmei a zsidó néphitben" címmel tartott nagysikerű, forrásértékű előadást. A zsidó hagyomány, Biblia, folklór színes világát előtáró előadás a konferencia legszínesebb megnyilatkozása volt.

 

 

Szigeti Jenő, emeritus professzor, az Adventista Teológiai Főiskola tanára, a vallási folklór kiváló ismerője, Scheiber Sándor örökségének egyik folytatója, a "Szent és tiszta" címmel tartott előadásában a Leviticus vonatkozó törvényeit és annak szellemiségét bontotta ki.

 

 

 

Darvas István tanársegéd (OR-ZSE), "Étkezési törvények, avagy egy másik dolog" címmel egy magával ragadó, rendkívül szellemes és nagy tárgyi tudásról árulkodó előadást tartott. A fiatalabb rabbi-nemzedék ígéretes reménységét hallhattuk.

 

 

 

Egy ünnep tánáchi vonatkozásairól, a zsidó hagyományban jelentkező szerepéről beszélt Szécsi József docens (OR-ZSE): "Jegyzetek Szukkót ünnepéhez" címmel.

 

 

 

 

Tüske László, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Karának adjunktusa "Tisztasági előírások kérdése a nyugati iszlámban" címmel az "Ábrahámi vallások" harmadik egységének vallási világába kalauzolta az egybegyűlteket. Globalizált világunkban, különösen az iszlámnak látványos előretörésével rendkívül fontos volt ezen aspektust is megérinteni.

 

A konferencián az OR-ZSE zsúfolásig megtelt Oktogonális Termében nemcsak az Intézet tanárai és hallgatói jelentek meg, de más budapesti, sőt pécsi teológiák hallgatói is. Egyetemünk a vallásközi kapcsolatoknak, a vallásközi dialógusnak magas-szintű megjelenítésével hiánypótló szerepet tölt be a magyar felsőoktatásban és egyengeti a sokunk által áhított pozitív társadalmi tudatformálást. Ehhez kiindulópont volt mindnyájunk számára a Szentírás, a Tóra, most a Vájjikrá.

Szécsi József
2012.12.17

Vissza