A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE 2011

 

Zsidóság-kutatások és Bibó szellemisége

Konferencia a Bibó-centenáriumra

Bibó István szellemi örökségére sokan és sokszor hivatkoznak, olyanok is akikkel talán hányatott életében nem szívesen vállalt volna szellemi közösséget. Egyetemünk is kivette részét születése 100. évfordulója megünnepléséből: A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából évente megtartott rendezvénysorozat lezárása és mintegy megkoronázása volt a november 23-i Bibó - konferencia, amely az ő szellemében kutatta a társadalom kérdéseit. Előadói az OR-ZSE doktoriskolájának növendékei főleg szakdolgozati témáik részleteivel adóztak a nagy tudós és politikus emlékének.

Kozma György a csoportképzés lélektani alapjait elemezte rengeteg tudományos vélemény alapján, néhol meglepő adatokkal.

Finta Szilvia Bibó Istvánnak az arab-izraeli konfliktussal kapcsolatos 1972-es írását ismertette, amelynek következtetései érdekes egyezéseket mutatnak az izraeli baloldal álláspontjával.

Háberman Zoltán előadása nemcsak szociológiai hanem művészi élményt is nyújtott, rámutatva a zsidó társadalometikai elvek kifejeződésére a miskolci zsinagóga enteriőrjében.

Balogh István a temetőkben is megtalálható zsidó kulturális örökség védelmére figyelmeztetett.

Szabó Erika dolgozatát, mely az antiszemitizmus okait vizsgálta Bibó Istvántól napjainkig, Vanderstein Noémi olvasta fel.

Asztalos Károly visszavezette a hallgatókat Bibó korába, a 30-as évek zsidókérdését vizsgálta a kortársak állásfoglalásai alapján.

A vajdasági Pejin Attila a jugoszláviai zsidóság 1944 utáni helyzetének ellentmondásaira világított rá.

Marsó Tamásné széles kört ölelt fel amikor az ifjúság előítéleteit kutatta. Nemcsak zsidók, de a cigányok is szóba kerültek filmekkel kísért előadásában, amely nagy érdeklődést és sok hozzászólást keltett.

Friedmann Sándor egy 16.századi zsidó biblia sorsának meglepő fordulatait próbálta meg követni, a szép illusztrációk bemutatásával.

Vanderstein Noémi a szépirodalom terére kalandozott, megtalálva a vallásos hit jeleit Chaim Potok A kiválasztott című regényében, gondolatokat vetve fel a valláslélektan alapján.

Heller Zsolt emlékeztetett arra, hogy a Holokauszt a zsidó folklórban is nyomot hagyott.

Dan Dániel a Tanach nevelés-fogalmát ismertette sok példával.

Kollányi Irén családtörténeti előadása a gyógyszerész -dinasztia históriáján keresztül a magyar társadalom utolsó másfél évszázadát elevenítette fel . Talán természetes, de nem árt kiemelni, hogy két előadás is foglalkozott a gyengébb (de szebbik!) nem problémáival.

Hrotkó Larissza a feminista kutatás paradigmaváltását elemezte nagy alapossággal, míg Szerdócz J. Ervin a Bibliában kereste meg a misztikus nő fogalmát.

Staller Tamás rektorhelyettes levezető elnökként összegezte a konferencia tanulságait, értékelve az egyes előadásokat.

Mindenki egyetérthetett abban, hogy nívós tudományos tanácskozás volt ezen a délelőttön és délutánon, amely méltó módon adózott Bibó István emlékének és hozzájárult szellemének ébrentartásához.

Róbert Péter
2011 november 29

Vissza