Magyar Tudomány Ünnepe
események

 

   
Az esemény címe

Scheiber-emlékkonferencia

   
Az esemény műfaja

Tudományos ülés - Szimpózium

Tudomány-terület Interdiszciplináris: teológia, filozófia, irodalomtörténet, judaisztika, történelem
Kezdés 2010. november 9. 10.00 óra
Befejezés 2010. november 9. 17.00 óra
   
Program
10.00- 10.10 Prof. Dr. Schőner Alfréd egyetemi tanár: Megnyitó
10.10-10.25 Dr. Feldmájer Péter, a MAZSIHISZ elnöke: Köszöntő
10.30-10.50 Prof Dr. Slomo Spitzer egyetmi tanár (Izrael): Anekdoták Scheiberről
10.50-11.00 szünet
11.00-11.20 Prof. Dr. Dávid Katalin egyetemi tanár: Jelképek a Bibliából
11.30-11.50 Prof. Dr. Staller Tamás egyetemi tanár: Scheiber neológiája
12.00-12.20 Dr. Oláh János egyetemi docens: Scheiber Sándor - Feipffer Izsák és a zsidó folklór
12.30-12.50 Dr. Szécsi József egyetemi adjunktus: Ritka, nekem megvan.
13.00- 14.00 ebédszünet
14.00-14.10 Zoltai Gusztáv, a MAZSIHISZ igazgatója: Üdvözlet
14.10-14.30 Dr. Domán István főrabbi: Egy "végzetes" bibliográfia
14.30-14.50 Beer Iván egyetemi adjunktus: A tanítómester
15.00-15.20 Dr. Frőlich Róbert egyetemi adjunktus, főrabbi: Scheiber Sándor, a legenda
15.30-15-50 Kardos Péter főrabbi: Emlékeim Scheiber Sándorról
16.00-16.20 Dr. Voigt Vilmos egyetemi tanár, kutatócsoport-vezető: 25 év visszapillantás
16.30 Mesterünk volt. Hozzászólók: Dr. Raj Ferenc PhD. rabbi /Berkeley, USA/ Bét Orin zsinagóga, Benedek István Gábor író

A konferencia modrátora: Schőner Alfréd

   
Szervező intézmények

Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem

Helyszínek Az Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem
Régió Közép-Magyarország,
Kapcsolat-tartó

Dr. Schőner Alfréd  +361 318-7049