28. TEL ADASIM
  

Mosháv (falu) Émek Jezréel völgyében, 5 kilométerre Afula városától a Názáreti országút mellett. A "T'nuat Hamoshavim" moshávok mozgalmához tartozik (Munkáspárt).

Neve az arab Tel el Adasz falu nevéből ered, amely a múltban a mosháv szomszédságában létezett. Más változat szerint a bibliai korban a mai mosháv közelében Iszáchár törzs területén létezett egy kis zsidó település Tel Adasim (Lencsék Dombja) néven.

A települést 1913-ban alapította Tel Adas néven a cionista védelmi szervezet, a "Ha-Shomer" egylet. 1917-ben a csoport felbomlott és a nagy többség elhagyta a települést, 1918-ban csupán két család maradt itt. 1921-ben egy nagyobb, kb. 50 fős magyar nyelvű új olé (bevándorló) csoport érkezett Erdélyből, akik művelni kezdték a földeket és rendbe hozták a település lakásait, szociális épületeit, kutakat stb. és ami a legfontosabb: megőrizték a települést.

A "lakhatási lehetőségek" alatt azokat a földbe vájt lakásokat kell érteni, amelyek a török fennhatóság alatt épültek, mivel akkor tiltott volt a kő-és téglaépület építése. 1923-ban a Cionista Világszervezet Letelepedési Irodájának utasítására ezek a bevándorlók (olék) elhagyták a települést és a környéken egy új falut (moshávot) alapítottak Kefár Gideon-t. Ennek az erdélyi csoportnak modern ortodox cionista irányzata volt és Kolozsvár ortodox cionista főrabbijának, Moshe Smuél Glazner hívei és tanítványai voltak. A csoport élén Lichtenstein Pinchász rabbi állt. A cionista hatóságok nagy hibát követtek el a csoport Tel Adasimból Kefár Gideonba történő áthelyezésével, mert ott az életfeltételek sokkal nehezebbek voltak, nagy volt a vízhiány és a földeket termővé kellett tenniük, ugyanúgy, mint az előző településen, amit el kellett hagyniuk. Újabb nehéz évek vártak rájuk, szenvedéssel és kínlódásokkal teli, de kitartással és rengeteg munkával felülkerekedtek a nehézségeken.

Jobb lett volna, ha a magyar nyelvű csoport Tel Adasimban maradt  volna, mert az új helyen ismét meg kellett kűzdeniök a körülményekkel is, meg a csoporton belüli Ugyan a csoport tagjai között is voltak nézeteltérésekkel, de lehet, hogy az erdélyi csoportot hátrányos megkülönböztetés érte a lengyel és orosz származású zsidó csoporttal szemben? (Vagy a vallásos magyar nyelvű csoport a vallástalan csoporttal szemben?)

Tel Adasimba 1923-ban 40 új család érkezett és a település "mosháv ovdim" szövetkezeti falu lett. Sok nehézséggel kellett megküzdeniük. Az 1929-30-as évben az elszaporodott egerek majdnem a termés egészét elpusztították. Az 1948-as Függetlenségi Háborúig állandó támadás érte őket a szomszédos arab falu Ikszál (Iksalu) részéről. A támadások erejét mutatja, hogy Tel Adasimnak 70, míg az arab Ikszálnak 500 lakosa volt. A település lakói nagy erőfeszítéssel és óriási bravúrral védték lakhelyüket a létszámfölényben lévő támadókkal szemben. Őrtornyokat építettek és kis titkos földalatti fegyverraktárokat tartottak fenn.

Ma Tel Adasimnak 820 fő lakosa van. Területe 8500 dunám. A tagjainak többsége mezőgazdasággal foglakozik, gabona- és zöldségtermelés, olajbogyó- mandula ültetvények, virágok és fűszernövények termesztése, tehenészet és baromfitenyésztés. A faluban egy hidraulikus szerszámokat készítő gyár is működik. Turistáknak szobákat adnak ki, vendéglátásból szerzik bevételüket. Többen a falun kívül, mint bérmunkás keresik a megélhetését biztosító jövedelmet. Építkezésekbe kezdtek, lakásokat, házakat építenek bérbeadásra és eladásra. 2001-től 120 új család, többnyire bevándorló költözött a faluba, akik a közösséghez tartoznak, de nem tagjai a szövetkezetnek. A település közvetlen közelében egy főiskola működik, melynek diákjai a faluban bérelnek lakásokat.

Tel Adasimban van az EMEK egyik legrégebbi zsinagógája, a "Shucha".

A hírneves Rafa'el "Raful" Eitan (1929 - 2004), Tel Adasimban született és tragikus halála után ott is temették el. Vezérkari főnöke volt az izraeli védelmi erőknek (IDF) és később a Knesszet, és az izraeli kormány tagja, földművelésügyi miniszter, környezetvédelmi és miniszterelnök-helyettes tisztet töltött be.
 

Eliezer Slomovits

Vissza