37. PETACH TIKVA - פֶּתַח תִּקְוָה
(A REMÉNYSÉG KAPUJA)
 

 

A mai Petach Tikva városát 1878-ban alapították a Yarkon folyó forrásainál lévő mocsaras földeken az ország középső részén, Tel-Avivtól 10 kilométerrel keletre.
A kis település volt az első moshav az országban (Em HaMoshavot). Az első telepesek a mocsarak lecsapolásával és mezőgazdasággal foglalkoztak.
Alapítói és vezetői jeruzsálemi ultraortodox Haredimok magyarországi származásúak voltak, többek között Yehoshua Stampfer, Moshe Shmuel Raab, Elazar és Yehuda Rab, Yoel Moshe Salomon, Akiva Yoszef Shlezinger, Zerach Barnett, és David Gutmann.
Petach Tikva neve szimbolikus, TANACH-ból, Hóseás 2/17.-ből ered „veét-emek achor le-PetachTikva”- „a puszta mélyéről a reménység kapujához jutottunk”.
Az első években a maláriától és az arab támadásoktól szenvedtek, el is hagyták a települést, a közeli Yehudba mentek, de később, amikor már lecsapolták a mocsarakat, akkor visszatértek.
Az újbóli letelepedés utáni években (1904 – 1914) az olé munkások központjává vált Petach Tikva, és itt alakult meg 2 munkáspárt is, a HAPOEL HATZAIR (a későbbi és mai izraeli munkapárt – MIFLEGET HA’AVODA), és a ma már nem létező ACHUD HA’AVODA párt.
Az I. Világháború éveiben a település lakói sokat szenvedtek a közelben folyó törökök és az angolok közötti harcok miatt. 1921-ben a települést arab pogromok sújtották.
1937-ben Petach Tikvát várossá nyilvánították, első polgármestere Shlomo Stampfer, az egyik alapító fia lett. Évek során több környékbeli kisebb település csatlakozott a városhoz, melynek területe (2014-es adat) 35868 dunam – 35,868 km 2, lakóinak száma 224 400 fő.
A városban 3 nagy ipari terület van és 6 kórház működik.
Petach Tikva 300 oktatási intézménynek ad otthont, amelyek óvodákból, általános- közép- és szakiskolákból világi és vallási intézmények kezelése alatt állnak. 43 000 körüli az oktatásban résztvevő hallgatók száma, kikkel 2400 pedagógus tanár foglalkozik. 17 nyilvános könyvtár működik, a Központi könyvtár a Városháza épületében működik.
A város bejáratánál Edmond Rothschild báró emlékére egy díszes kaput állítottak, annak okán, hogy a város megalapításához, a földek felvásárlásához jelentős anyagi segítséggel járult hozzá. Emlékmű található az 1921. évi áldozatok és a háborúban elesett katonák (Yad Lebamin) tiszteletére.
Balladát írtak a város alapítóinak emlékére és tiszteletére, mely elmeséli a fiatal Petach Tikva történetét és megemlítik a fentebb említett alapítók nevét is.

YOEL MOSHE SZALOMON

Yoel Moshe Szalomon 1838-ban Jeruzsálemben született egy hagyományos askenáz családban. Apja Mordechay Szalomon, aki az askenáz közösség vezetője volt Jeruzsálemben. Nagyanyja magyarországi származású volt. Tanulmányait Akiva Joszef Shlezinger rabbi jesivájában kezdte, később Litvániába utazott és a vilnai jesivában tanult.
Író, közéleti ember, nyomdatulajdonos és 2 újság, a LEVANON (az első héber nyelvű újság Erecben) és a YEHUDA VEYERUSHALAIM alapítója volt.
Az elsők közé tartozott, akik törekedtek Jeruzsálem óvárosát elhagyni, és mint úttörők (chalutzim) a város falain kívülre költöztek. 1869-ben 6 társával együtt új lakónegyedet alapítottak Jeruzsálemben Nachalat Shiv’a (7-ek birtoka) néven. 1872-ben termőföldeket próbáltak vásárolni Jerikó közelében, sikertelenül.
1878-ban Petach Tikva alapítóihoz tartozott és oda is költözött. Malária miatt elhagyta a lakóhelyét és Yehud néven új települést alapítottak társaival a közelben. Yehudban 7 évig élt és dolgozott.
Élete utolsó éveit Jeruzsálemben élte, 1912-ben hunyt el és az Olajfák Hegyén temették el.
Yoel Moshe Szalomon emlékére és tiszteletére Petach Tikva központjában emlékmű áll.

ELAZAR RAB

Elazar Rab 1828-ban született Magyarországon. Már gyermek éveiben földműveléssel foglalkozott. Aliára készült és Erec benépesítésére törekedett és tevékenykedett ez ügyben.
1875-ben aliázott és ideiglenesen Jeruzsálemben telepedett le, segített egy egyesületnek, akik Erec benépesítésében tevékenykedett, majd Petach Tikva alapítóihoz, építőihez csatlakozott és odaköltözött. Később a malária miatt ő is elhagyta családjával együtt a települést, Jeruzsálembe költözött, ahol ipari mezőgazdasággal foglalkozott. 1901-ben hunyt el Jeruzsálemben és ott is lett eltemetve.

Petach Tikva újjáépítése után fiai Moshe és Jehuda visszatértek a településre, apjuk régi lakhelyére.

YEHUDA RAB

Yehuda Rab 1858-ban Magyarországon született.
Yehuda és apja, Elaza Petach Tikva alapitóihoz tartoztak. A fiatal Yehuda az első volt, aki őrizte és védte Petach Tikvát. Beduinok éltek a szomszédságban, legelőket és a megművelt földeket próbálták elrabolni a zsidó településtől. Társaival keményen és keservesen küzdöttek ellenük.
Mivel nagy vízhiány volt a területen, Yehudára bízták az első kút ásását. Ma ez a kút a város központjában, az Alapítók terén van. A beduinoknak is megengedték a kút használatát, mivel a közeli Yarkon folyó forrásainak vízét állandóan mérgezték, fertőzték.
Yehuda Rab volt az első, aki Petach Tikva földjeit szántatni kezdte, először csak kezdetleges ekével, és a helyi soványka ökrökkel. Később David Regner, magyar származású agronómus Magyarországról hozatott ekéket és Szíriából vásárolt erősebb ökröket a hatékonyabb termelés érdekében. A termések nagyon jók voltak. Yehuda Rabnak nagyon sikeres gazdasága volt. Petach Tikva, Rishon Lezion és Nesz Ziona fölműveseit oktatta személyesen és írásban.
Sokat tevékenykedett a település fejlesztésében. Közéleti személyiség volt.
Yehuda Rab 1948. május 27-én hunyt el, 12 nappal a Zsidó Állam, Izrael kikiáltása után. A Petah Tikvában, a Segula nevű temetőben van a sírhelye.
Fia, Menachem Slomo Rab a Mea Searim-i jeshiva főrabbija volt (rosh yeshiva).
Lánya, Eszter Rab-Green ismert költőnő volt.
Yehuda Rab unokája, Ehud Ben Ezer, ismert író, költő, dramaturg, publicista, szerkesztő és politikus 1936-os születésű.

Menachem Slomo Rab

Eszter Rab-Green

Ehud Ben Ezer

David Meir Gutman – úttörő (halutz) és nagy adakozó

David Gutman 1827-ben született Magyarországon, apja Reb Tevje. Chéderben tanult és apjánál kitanulta a kereskedelem alapjait. 1848-ban önkéntesként jelentkezett a Szabadságharc katonájának. Később megházasodott és Zalaegerszegen telepedett le, ahol kereskedelmi vállalkozásokba kezdett. Nagy megbecsülésben volt része a lakosság körében, bátorságát, nagylelkűségét elismerték, megbecsülték. Nagylelkűen támogatta a rászorulókat és a művészeket, valamint a Tóra tanulmányt végzőket, jeshiva bochereket.

1975-ben felszámolta magyarországi üzleteit, vállalkozásait és gazdag emberként aliázott, és telepedett le Jeruzsálemben. Itt Erec építésére és zsidók betelepítésére alakult egyletben tevékenykedett (Ha’aguda Leisuv Erec Iszrael). Elsők kőzött volt, aki Jeruzsálem Ó-város falain kívül kezdett építkezni. Davis Gutmant megválasztották a Hovevei Zion (Cion Szerelmesei) egylet jaffai és ereci elnökévé. A Hovevei Zion a cári Oroszországban alakult, Kelet-Európában, leginkább Lengyelországban, a Balti-országokban, Romániában és Magyarországon is működött.

David Guttman, éveken keresztül Petach Tikva vezetőségi elnökeként funkcionált. Pénzéből vásárolták meg Malabesz (Petach Tikva) és Yehud földjeit, és kezdték el első házaik építését. Az ő érdeme is e két település benépesítése. David Gutman volt a legidősebb és a leggazdagabb Petach Tikva összes alapítói közül. Petach Tikva egy gazdasági válság idején tönkrement, Gutman eladta jeruzsálemi üzleteit, és vagyonát feláldozva megmentette a települést az összeomlástól.
Moshe Szmilanszki, az ismert író leírta Gutman életrajzát, Magyarországon eltöltött éveit, és megjegyzi, hogy mint vallásos zsidó, teljes szolgálatot végzett a magyar hadseregben.

Aliázása után Jeruzsálemben és Hebronban vásárolt földeket Schlésinger rabbival együtt. Gutman fedezte Regner agronómus utazási költségeit Magyarországról Jaffáig, és pénzéből vásárolták meg a Magyarországról importált mezőgazdasági gépeket is.
Fontos megjegyezni, hogy a zsidó földműves telepesek megőrizték az ereci mezőgazdasághoz kapcsolódó tórai parancsolatokat.

Gutman életének utolsó éveire elszegényedett, jaffán hunyt el 1894-ben, 67éves korában és Jeruzsálemben lett eltemetve. Leszármazottja nem volt. Felesége, Lea asszony egész élete során férjét Davidot támogatta.

David Gutman nevét Petach Tikva központjában utca viseli és egy emlékmű is áll tiszteletére.
 

Eliezer Slomovits

Vissza