24. K'far Ha-Chores
 


Kibuc Alsó-Galilában, Nazaret városától 2 kilométerre nyugatra.

Az "Egyesült Kibuc Mozgalom"-hoz (T'nuat Hakibutz Hameuchad) tartozik. A neve: "Az erdő faluja", miután azon erdők környékén fekszik, melyet a betelepülők ültettek. A település földjeit a KKL (KerenKajemet Le-Iszrael) vásárolta meg hatalmas összegért arab tulajdonosától 1930-ban. 1933-ig egy Oroszországból jött haluc csoport művelte a földeket, de ők később máshova költöztek.

1933-ban a Nesz Cionában kiképzet "Gordonia" haluc-csoport érkezett a területre és ők alapították a K'fárChores kibucot. A csoport 1930-ban érkezett Kelet-Galíciából (Lengyelország) Erecbe, megmenekülve az akkor - a II. Világháború és a Holokauszt előtti - Lengyelországban uralkodó vad antiszemitizmustól. A csoport nehézségekkel küzdött, megfelelő művelhető föld, víz, valamint a szükséges mezőgazdasági gépek hiányával. A legsúlyosabb problémát az arab környezet jelentette, az 1936 - 39-es palesztinai arab felkelés éveiben állandóan harcban álltak a szomszédos arabokkal.

1940 és '47 között a kibuc ugyan fejlődött, de további nehézségekkel kellet megküzdeniük, az utak hiánya, a mocsaras vidék különösen megterhelő feladat rótt rájuk, így az életszínvonal is nagyon alacsony volt. A Függetlenségi Háborúban a település hosszú ideig ostromzár alatt volt és csak 1948 júliusában szabadította fel a zsidó hadsereg a kibucot és környékét.

A felszabadulás után a kibuc feloszlott, a gazdasági és társadalmi problémák következtében.

1948 decemberében újból benépesült a kibuc, egy "tsuvá" (visszatérés) nevű, fiatal magyarországi zsidó csoport érkezett a helyszínre. Ez volt az első haluc csoport, amely a II. Világháború után érkezett Magyarországról Izraelbe. A csoport a "Gordónia" és a "Macabi HaCair" (Fiatal Makabi) ifjúsági szervezethez tartozott, amely 1942-ben szerveződött Magyarországon és 1944 - 1946 között a "Haapala" illegális alija keretében utaztak az akkori angol fennhatóságú Palesztinába.

A csoporthoz más, már Izraelben élő, magyarországi és erdélyi származású fiatalok is csatlakoztak. A csoport mezőgazdasági kiképzését és a kibuci életre való felkészítését Ramat Jochanan, K'far Ha-Makabi és Szde Nehamija kibuc vállalta. Onnan a Matuzva kibuc kisegítésére mentek, egy részük ott is maradt.

A csoport másik része, mintegy  67 fő, a Negevben települt le. Ők alapították meg 1947 februárjában a Czeelim nevű kibucot.

1948 decemberében a csoport elhagyta Czeelimet és az elhagyott K'far Ha-Choresbe telepedett le. Ott maradtak, és ma már a harmadik generáció él itt.

A következő években a "Noar Oved" és a "Noar Oved Ve-Lomed" ((Munkás és tanuló ifjúsági csoport) szervezetből csatlakoztak a kibuchoz.

A település tengerszínt feletti magassága 400 méter, a kibuc területe 6000 dinam, lakóinak száma 2009 elején 495 fő volt.

Az a kibuc lakóinak többsége mezőgazdasággal foglalkozott: gabonatermesztés, gyümölcs-ültetvények, tehenészet, és baromfitenyésztés. Ma már a kibuc lakóinak csak kisebb része foglakozik a mezőgazdasággal, sokan a kibucon kívül dolgoznak, mert a privatizáció következtében már nem a szocialista gazdasági alapon működik. Elveiben azonba nhű maradt a "Gordonia" és a "Maccabi HaCair" eszméihez. A kibucban egy modern margarin-előállító gyár üzemel, valamint egy süteményeket készítő pékség is működik. A kibuc kereskedelmi, gazdasági kapcsolatban áll a közeli Názáret arab várossal. A kibucban működik egy arab nyelvű rádióadó "Shamsz" néven.

Köszönet és hála jár K'far Ha-Chores alapítóinak és a 63 évvel ezelőtt odaköltözött magyar zsidó fiataloknak, akik megmentették a végleges pusztulástól és odaadó áldozatos munkájukkal felvirágoztatták a települést.

A fásítást, erdők telepítését a "Keren Chamejet LeIzrael" kezdeményezte és finanszírozta. A kezdeti időkben igen primitív szerszámokkal kezdtek neki az úttörők a munkákhoz. Lovas kocsikkal, szekerekkel szállították úttalan utakon az erdőtelepítéshez szükséges kellékeket.

A "TSUVÁ" nevű csoportnak szintén nagy szerepe volt a kibuc fennmaradásában. A nevük magyar fordításban megtérést, visszatérést jelent, ami arra utal, hogy céljuk az Erecbe való visszatérés volt. Ez volt a csoport válasza az antiszemitizmusra.

A "Maccabi HaCair"-t a Makkabi Sport és Kulturális Szövetség keretében alapították a kibuc tagjai. Ez a II. Világháború előtt a szociáldemokrata "Ichud Olam-Mapai" párthoz kötődött.

Magyarországon az 1930-as évek második felében jelent meg, és főleg a felsőfokú zsidó tanintézményekben fejtette ki tevékenységét. A II. Világháború alatt nagyon megerősödött. Ma Izraelben 40 városban és településén működő ifjúsági szervezet.

A "Gordonia" a II. Világháború előtt Lengyelországban, Csehszlovákiában, Romániában, Jugoszláviában és Magyarországon is működött.

Ephraim Kishon, magyarországi származású író, az 1949 évi alijázott. A K'far Ha-Chores kibucban telepedett le ideiglenesen, villanyszerelő, takarító munkát végzett, mindenesnek alkalmazták.


Eliezer Slomovits

Vissza