14. GÁMZU /gimzu/

   


 

A falu (moshav) az alföldön, 6 kilométerre délkeletre Ludd (Lyda) városától, a Ben-Shemen-i nagy erdő mellett van. A volt vallásos ultraortodox párthoz, a „Poalei Agudath Israel” (PAI) tartozott (közben a párt beolvadt a máig is létező „Agudath Israel” pártba). Az ókorban e helyen létezett Gámzu városa, amelyet a Krónikák 2.könyve, 28/18. is említ.

A települést 1950-ben, többségében Magyarországról, és Marokkóból érkezett új olék alapították. A vallásos olék nagy része szatmári chászid volt.

Ma a falunak 700 fő lakosa van, (140 család, 70 gazdasági telep és földbirtok) akik gabonát, gyümölcsöt és olajbogyót termesztenek, tehenészettel, juhtenyésztéssel foglalkoznak. Többen kereskedők, hi-tech szakértők, szabadfoglalkozásúak, értelmiségiek, tanárok és a biztonsági erők alkalmazottjai.


A falu mellett található egy emlékoszlop, a közelii harcokban elesett 3 magas rangú tiszt emlékére, akik a Függetlenségi Háborúban estek el. Szintén a falu mellett van egy elhagyott arab falu, (Dzimzu) melyben egy ókori település romjai találhatók kőbe vájt sírokkal. A régészek szerint ez a bibliai és a Második Templom idején létezett zsidó város, Gámzu helye.
Itt született és élt Nachum Ish Gamzu, Rabbi Akiva, a nagy bölcs Tóra-tudós tanítómestere. Nachum Ish Gamzu arról volt híres, hogy minden rossz eseményre is azt a mondást hangoztatta, hogy: Gam zo(u) letová!
(Így is jó, ebből is jó dolog fog kijönni!).

A Ga(i)mzu név a gumzit szóból ered, amely a szikomor-fa (héberül= shikma) gyümölcse, és az egész alföld ismert növénye. Természetesen a település, Gámzu környékén is rengeteg van belőle.

Gámzu nevét a Bibliáa is említi, amikor elfoglalták a filiszteusok ezt a zsidó várost Achaz-tól, Júdea királyától, időszámítás előtt 740. körül (Krónikák könyve 2. 28/18.).

A Bar Kochba Róma elleni felkelésének éveiben (132. – 135.) történhetett az, hogy lerombolták és elhagyták a várost.

1917-ben, mikor az angolok, Alenby tábornok vezetésével harcolva a török katonák ellen, elfoglalták egész Palesztinát, az egyik hadosztályuk, az 52., Gámzu (Dzimzu) mellett táborozott. Az izraeli hadsereg, a PALMACH Yiftach vallásos egysége elfoglalta Gámzut és környékét. Ez 1948. július 10-én történt. Ekkor megjelent Igal Alon (Aluf) tábornok, megköszönte katonái hősiességét és arra buzdította őket, hogy telepedjenek le Gámzuban és környékén.

A település újjáalapítói az első években sok nehézséggel küzdöttek: a közeli Jordániából állandó fegyveres támadásoknak, lopásoknak voltak kitéve az onnan portyázó fedainok részéről. A falunak nem volt infrastruktúrája, nem voltak utak, víz, villany se volt. Sokan elhagyták a települést, mert nem tudták leküzdeni a nehézségeket.

1977-ben egy 17 fiatal párból álló csoport érkezett a faluba és vallási, gazdasági és társadalmi szempontból megváltoztatták (pozitív értelemben) a moshav életét.

Ma Gámzu egy nagy virágzó település, amelyben vallásos cionista életforma uralkodik. Jó viszonyban élnek egymás mellett modern vallásosak, ultraortodoxok, keleti származású szefárd zsidók, európai askenázok és jemeniták. A moshavban négy (4) zsinagóga működik: a központi nagy templom (amely magában foglal egy zsidó tudománnyal és a Tórával foglakozó tematikus könyvtárat), egy szatmári irányzatú chaszidikus imaház, szefárd zsinagóga és egy jemenita Beit Kneszet.

Egy főrabbi van a faluban, aki az összes irányzat támogatását élvezi. Egy kolel (főiskolai jeshiva) is mőködik a faluban, amelyben 15 fiatal tanul Talmudot és Halachát. Az általános- és a középiskolai diákok a környékbeli iskolákban tanulnak, de sokan az ország különböző részein középiskolai jeshivákban és ulpanokban folytatják tanulmányaikat.

Egy nagy sportcsarnok, modern sportpályák, és sportklub áll a moshav lakói, főleg a fiatalok rendelkezésére.

Két vallásos ifjúsági szervezet, a „B’NÉ AKIVA” és az „EZRA” működik a településen, melyek életében és mőködésében szép számban vesznek rész a helyi fiatalok. A „B’NÉ AKIVA”-t a „HAPOEL HAMIZRACHI” vallásos cionista beállítottságú párt alapította, az „EZRA”-t a „POALEI AGUDA” ultraortodox munkáspárt. Ma mind két szervezet pártoktól függetlenül működő ifjúsági szervezet.

A középiskolai tanulmányok befejeztével a lányok 2 éves nemzeti szolgálatot folytatnak, a fiúk nagy többsége katonai szolgálatot végez, többnyire harci egységeknél. Az utóbbi évek során a falu nagy lakásépítkezésbe kezdett a harmadik generáció, a nemzeti- és a katonai szolgálat letöltése után hazatértek részére.

Gámzuban nagyon aktív, szociálisan érzékeny jótékonysági bizottság működik „GEMILUT CHASZADIM” néven.

Kamatmentes kölcsönöket adnak a rászorultaknak, bútort, ágynemüt, konyhafelszerelést adnak a szűkölködőknek és az új oléknak, tfilint a szegény és új olé bár micvó fiataloknak. Az időseknek, betegeknek meleg ételt biztosítanak és szükség szerint elektromos készülékekkel (szombati melegítő, világítási berendezések, stb.) látják el őket, valamint segítik és figyelemmel kísérik a rászorulók életét, nem hagyják visszafordíthatatlanul leszakadni ezeket.

Eliezer Slomovits

Vissza