Záróvizsga a Zsidó Liturgika szakon 2017


2017. június 15-én, csütörtökön négy végzős hallgatónk adott számot tudásáról a Dr. Grósz Andor tanszékvezető egyetemi tanár elnökölte vizsgabizottság előtt, melynek tagjai dr. Kerekes Béla docens - főkántor, Szerdócz Ervin rabbi, Dan Daniel rabbi volt.

 

A vizsgabizottság munkájában szakdolgozati konzulensként, ill. opponensként részt vett Szántóné dr. Balázs Edit és Dr. Fényes Balázs docens is. A záróvizsgát jelenlétével megtisztelte Dr. Schőner Alfréd rektor-főrabbi is, aki megnyitó beszédében üdvözölte a vizsgáztatókat és bátorította a vizsgázókat.

 

Hallgatóink nemcsak a zsidó liturgiában való jártasságukról győzték meg a bizottságot, hanem tételeik ismertetéséből és a szakdolgozataik védésekor elhangzott vélekedéseikből egyértelműen kitűnt a zsidó vallás és kultúra, a zsidó közösség iránti őszinte elkötelezettségük.

 

Rudas Dániel szakdolgozatában a hazánkban kevésbé ismert azerbajdzsáni hegyi zsidók múltját és jelenét tárta fel. Kitűzött célját kiválóan megoldotta, Szántóné dr. Balázs Edit konzulens irányításával.

 

 

 

 

 

 

 

Kovács – Ornstein Márton az Izraeli Védelmi Erők liturgikus szokásait vette górcső alá szakdolgozatában. A sok szempontból egyedülálló munkájának elkészítéséhez Dr. Frőlich Róbert országos főrabbitól kapott segítséget.

 

 

 

 

 

 

Varga István szakdolgozatának célja szűkebb pátriája, Újpest hajdani zsidó életének bemutatása volt, levéltári adatok feldolgozása alapján. Kutatási eredményeit és fejtegetéseit Szántóné dr. Balázs Edit irányítása alatt vetette papírra.

 

 

 

 

 

Havas Tamás a terézvárosi zsinagógák történetét ismertette szakdolgozatában, melyben szintén Szántóné dr. Balázs Edit konzulens volt segítségére.

 

 

 

 

A négy vizsgázó közül egy hallgatónak került az oklevelébe a „kiváló” minősítés, hárman pedig „jó” érdemjeggyel zárták tanulmányaikat a Liturgika (BA) alapszakon. Frissen végzett liturgikusainknak ezúton is gratulálunk!

Valamennyiüknek ezúton is gratulálunk!

Dr. Kárpáti Judit
szakfelelős
2017.06.15

Vissza