A Megilla egyes szakaszainak hangos recitálása a Megilla olvasása során Eszter tiszteletére
(Orah Hajjim 690:17)
 -
Rabbi David Golinkin írása
RESPONZA, Vol. 2, No. 6, 2008 március-

 

Kérdés:
Amikor a Megillát nyilvánosan felolvassák Purimkor, a hagyomány szerint a kehila (közösség) hangosan recitál négy, a megváltással kapcsolatos szakaszt, (2:5, 8:15, 8:16, 10:3), amelyet azután a felolvasó elismétel. Hol találhatók az erre a szokásra vonatkozó források? Vajon lehetséges-e egy olyan új szokás bevezetése, mely szerint további négy, Eszter megszabadulására vonatkozó szakaszt recitálnak?

Reszponzum:
I) Elsődleges források

A Megilla egyes szakaszai hangos recitálásának szokását a Megilla olvasása során először három középkori dokumentumban említik. Ezeket a forrásokat a későbbi korokban számos alkalommal – szó szerint vagy tartalmilag - idézik, ill. hivatkoznak rájuk. Ez a három forrás a következő:
 

1. Rav Sza'adia Ga'on (Babilon, 882-942) az általa szerkesztett Sziddurban
Sziddurjában, Rav Sza'adia Gaon a következőt állítja:
A Tórában tíz szakasz van, amelyet a közösség hangosan olvas, arámi fordításban is …. A prófétáknál három … és az Szentiratokban kettő, "A zsidóknak világosság támadt, öröm, vígasság és tisztesség.” (8:16); "Mert a zsidó Mordechai második volt Ahasvéros király után … aki a javát keresé népének"  (10:3, a Megilla utolsó verse). (Sziddur Rav Sza’adia Ga'on, Jeruzsálem, 1940, p. 369) 
A fenti szakaszt idézte a Tesuvot Hage'onim (Harkavy, No. 208, pp. 97 és 310); Széfer Ha'eskol (Provence, 12. sz., Albeck, Vol. 1, p. 172; ed. Auerbach, Vol. 2, p. 65); és a Széfer Abudraham (Spanyolország, 14. sz. , Jeruzsálem, p. 207). Széfer Ha'eshkol, Auerbach szerint "egyesek hozzáveszik még az Eszter 2:5 és 8:15 szakaszokat is, melyek a szabadulásra vonatkozó mondatok". Ezt a későbbi kiadást egyértelműen befolyásolta a harmadik forrás.1  Széfer Abudraham hozzáteszi a Rav Sza’adia által idézett két szakaszra vonatkozóan: "És ez a szokás járja Spanyolország legtöbb közösségében."

2. Rav Sza’adia Ga'on Reszponzuma
Egyik reszponzumában, amelyet a Széder Rav Amram Gaon egyik változata idéz, (Babilon, megh. 875), Rav Sza’adia Gaon azt állítja, hogy három Megilla-szakaszt recitálnak hangosan: 8:15, 8:16 and 10:3, továbbá nagy részletességgel elmagyarázza, milyen módon valósítja meg a felolvasó és a közösség ezt a reszponzorikus Megilla-olvasást. (Széder Rav Amram Hasalem, Vol. 2, p. 178 = Széder Rav Amram Gaon, Goldschmidt, pp. 101-102). E két szokás leírásának stílusa és tartalma annyira eltérő, hogy nem származhat mindkettő ugyanazon személytől, nevezetesen Rav Sza’adiatól. Feltételezhetően a második állítás a gáonok egyikétől való, és így helytelen a forrásmegjelölés, mint ahogyan ez gyakran előfordul a gáonikus reszponzumokban.2
 

3. Az idősebb Rav Kalonymus (Speyer, 12. század) vagy Rási (Franciaország, 1040-1104)3
 
Ezt a rövid rendelkezést sok középkori poszkim (döntnök, hatóság) idézi. A Ma'aszeh Hageonim (Epstein, p. 46) és a Széfer Hapardesz (Ehrenreich, p. 254) Rabbi Kalonymusnak tulajdonítja. A Mahzor Vitry (p. 210); a Sziddur Rási (pp. 167-168); és a Sibolei Haleket (p. 157) ill. a Tania Rabbati (p. 84) pedig Rásinak. Később úgy utalnak rá, mint "Franciaország és Provence szokására" a Széfer Hamanhigben (Toledo, 1204, Rafael, Vol. 1, p. 243), amely művet később a Széfer Abudraham idéz. A Haggahot Maimoniot (Németország, kb. 1290) is említi, anélkül, hogy az állítást Maimonidésznek tulajdonítaná, valamint hozza még a Hilkhot Megillah, 1. fejezet, 7. bekezdés vége ill. a 2. fejezet vége, ahonnan idézi Rabbi Mose Isszerlesz (Krakkó 1525-1572) a Darkei Mose művében, a Tur Orah Hajjim 690 résznél, és Sulhan Arukh Orah Hajjim 690:17 (és 690:4) szakaszhoz írott kommentárjában. A forrás megjelölése nélkül idézi még az Orhot Hajjim (Provence, 14. század, Vol. 1, Purim törvényei, 30. bek.).

A szokás Rabbi Kalonymus – féle variánsa a következő:
A közösség szokása, hogy unisónóban recitálja a "Volt egy zsidó férfiú … " (Eszter 2:5), "És Mordechai pedig kiment …" (Eszter 8:15), " Mert a zsidó Mordechai …." (Eszter 10:3) szakaszokat a Megilla olvasása során. Ez nem követelmény, sem nem szokás, hanem a gyermekek megörvendeztetésére szolgál. (t.i. a cél, hogy örömet szerezzenek a jelenlévő gyermekeknek.)
 
II) A közösség által recitált szakaszok változékonysága
 Ahogyan azt a fent említett forrásokból is kitűnik, a közösség által hangosan recitált Megilla – szakaszok rendje nem rögzített, sőt egyazon forrás több változata más-másképpen jelöli meg ezeket. Utalást találunk erre a Széfer Ha'ittur-ban (Provence, 12. század, Vol. 2, p. 224), amely azt állítja, hogy a közösség hangosan mond “néhány szakaszt”. A kérdés tisztázatlansága különösen szembetűnő a Széfer Hamanhig-ban. A kézirat Refael-féle kiadása először azt állítja, hogy három szakasz van, azután továbbhaladva már négyet említ a felsorolásban; egy másik kéziratában nem is jelenik meg a hármas szám; ezzel szemben a Széfer Abudraham, amely idézi a Széfer Hamanhig-ot kifejezetten említi a négyes számot! Valóban, az Orhot Hajjimban olvashatunk négy szakasz hangos recitálásáról, amelynek szerzője "Vannak helyek, ahol nem mondják a " Volt egy zsidó férfiú … " (2:5) szakaszt, hanem más szakaszokat mondanak, és mindenben a hagyományt követik ".

FORRÁS

2:4

2:5

6:1

7:9

7:10

8:15

8:16

9:32

10:3

                   

Rav Sza’adia - féle Sziddur

-

-

-

-

-

-

x

-

x

Spanyolországi szokások (Abudraham)   

-

-

-

-

-

-

x

-

x

Rav Sza’adia  Reszponzumai

-

-

-

-

-

x

x

-

x

                   

Kalonymus:  Ma'aszeh Hageonim

-

x

-

-

-

x

-

-

x

Kalonymus:  Széfer Hapardesz     

-

x

-

-

-

x

-

-

x

                   

Rási - Mahzor Vitry

-

x

-

-

-

x

-

-

x

Rási - Sziddur Rási

-

x

-

-

-

x

x

-

x

                   

Rási Sibolei Haleket

-

x

-

-

x

-

x

-

x

Rási Tanya Rabbati

-

x

-

-

x

-

x

-

x

                   

Széfer Hamanhig

-

x

-

-

-

x

x

-

x

Széfer Abudraham

-

x

-

-

-

x

x

-

x

Orhot Hajjim

-

x

-

-

-

x

     

Forditotta: Kárpáti Judit
2008.05.20