1084 Budapest, Scheiber Sándor utca 2.  Postacím: 1428 Bp. Pf. 21      Tel.:(36-1) 318-7049, fax: 318-7049/136


Hetiszakasz
Zsinagógai naptár Fontos hírek
Tudomány
Hallgatók munkái
Ajánlott honlapok
Alapítványunk
Könyv ajánló
OR-ZSE zsinagóga
Rövid hírek
Az aktuális
hónap,
hetiszakasz,
háftárá
Webmail Keresés
ÍRJON LEVELET NEKÜNK !
© Kocsis Péter
1999-2018
Zsidóság
Zsidó történelem
A Talmud könyvei
Neolog halachikus döntvények
"Konzervatív" halachikus döntvények
Zsidó szavak
ÍRÁSMŰVEK           HACOFE           ÚJ JAVNE
Adatok
Kiadványok
Goldmark kórus
Végzetteink
OR-ZSE bibliográfia
KONFERENCIÁINK
A Magyar Tudomány Ünnepe
KONFERENCIÁK
Alapok
Héber hónapok
Egy mondat a hetiszakaszból...
A zsidó vallás alapfogalmai
Dvár Torá
Háftárák
Megilla
Pirké Ávot
Jeremiás, a nemzeti tragédia prófétája
Jesájá a nagy próféta
Egyebek
KÖZLEMÉNYEK
Emlékezünk...
Történelmi arcképcsarnok
A zsidóság kiemelkedő személyiségei
Nők a Bibliában és a Talmudban
MAI ARCKÉPCSARNOK
Dr. Schőner Alfréd munkáiból...
Megemlékezés Scheiber Sándorról
KÉPTÁR
Magyar nyelvü zsidók Izraelben
Tanulmányi kirándulás
MTA Zsidó Kultúratudományi Kutatócsoport
Adalékok a kántorművészet történetéhez

Okostelefonon is hallgatható előadások