2017. december 24 - 30
 


"Zevulun tengerek partján lakik, ő a hajók vénénél és oldala Cidónnál" (49:13). Rási a vershez fűzött észrevétele: "Zevulun foglalkozik a kereskedelemmel, gondoskodik Jisszákár törzsének ellátásáról is, míg azok Tórával foglalatoskodnak". Erre utal Mózes halála előtt mondott áldása is: "Örvendj Zevulun mentedben, Jisszákár sátraidban" (5Mózes 33:18).

A bölcseknek az szúrt szemet, hogy Jákob és Mózes egyaránt a fiatalabb Zevulun nevét említi, nem pedig az idősebb testvérét. Rabbi Jichák Káró a következő magyarázatot adta: "azt kívánták megtanítani, hogy nagyobb Zevulun jutalma, aki a tengerparton dolgozott, hogy a sátrában (tanházban) ülő bátyjának a Tóra tanulását lehetővé tegye. Innen tudjuk, hogy a tanulás lehetőségét megteremtők jutalma nagyobb a tanulókénál ".

Jisszákár furcsa áldást/útravalót kap Jákobtól, apja szerint "csontos szamár, hever a bódék között". Tekintettel arra, hogy tegnap Jisszákár törzse kapcsán azt említette a kommentár, hogy sok köztük a tóratudós, ezért meglepő lehet, hogy ma csontos szamárként van említve.

Az egyik lehetséges megoldást Rabbi Mose David Valle (1697-1777) kínálja, aki szerint a szamárt jelentő héber hámor kifejezés valójában az anyag (homer), tágabb értelemben a meterializmus kifejezést rejti, míg az itt "csontos"-nak fordított "gárem" jelentheti azt is, hogy "törés".

Már értjük is: nem csontos szamárról van szó, hanem arról, hogy a sok Tóra tanulással Jisszákár megtörte a materializmus diadalát. Rási hasonló szellemben, de mégiscsak szamárról kommentál: "úgy cipeli Jisszákár a Tóra igáját, ahogy a szamár viszi súlyos terhét".

"Megáldotta Józsefet és mondta: Az Isten, aki előtt jártak atyáim, Ábrahám és Izsák, az Isten, a pásztorom, mióta vagyok e napig. Az angyal, aki megváltott engem minden bajtól, áldja meg a gyermekeket és neveztessék rajtuk az én nevem és atyáimnak, Ábrahámnak és Izsáknak neve és halként szaporodjanak sokasággá az országban." (48:15-16).

Ez a szöveg elhangzik a szombat kimenetelét követően, illetve Szimhát Tóra ünnepén, a gyerekek megáldásakor. A pászuk elején azt olvassuk, hogy Jákob megáldotta Józsefet, gyakorlatilag viszont nem ő, hanem fiai, Efráim és Menassé kapták az áldásokat. Ha végiggondoljuk a bráhá mélyebb jelentését, akkor kiderül, végsősoron Józsefre is vonatkoztak apja áldó szavai, hiszen a gyermekeinkre mondott áldásoknak automatikusan részesei vagyunk, ezért nem is nagyon fejezhette volna ki József iránti érzéseit Jákob ennél meggyőzőbben.

"Én pedig adok neked egy részt testvéreid fölött, amit elvettem az emori kezéből kardommal és ifjammal"(48:22). A szövegben a schem kifejezést rész -nek fordítjuk. Rási úgy véli, Jákob e kifejezéssel Shem városára utal, melyet kardjával és íjával hódított meg.

Onkelosz arám fordításában a "kardommal és íjammal" szavakat úgy fordítja: "imádságom és kérésem". A breszlávi Ráv Náchmán szerint ezek az imák hatással vannak mindhárom világra: az alsó világra ( sáfál), melyben élünk, a középső (kohávim, csillagok) világra és a legfelsőre, az angyalok ( máláhim) világára egyaránt. Ha a "három világ" első betűit összeolvassuk, akkor a "shem" () kifejezést kapjuk. Ebből is láthatjuk, hogy Jákob nem kizárólag magáért és családtagjaiért élt, küzdött és imádkozott, hanem a "shem" kifejezés mögött megbújó három világ minden egyes tagjáért.

A Tóra tizenkettedik, Mózes első könyvének utolsó párásáját olvassuk holnap. A tóratekercsbe pillantva megállapítható, hogy szakaszunk külsőségeiben eltér a többitől, mert szátum, vagyis zárt. Mit jelent ez? Általában a szidrák új bekezdéssel kezdődnek, azonban a mostani ugyanabban a sorban, elválasztás nélkül folytatódik. A midrás két lehetséges indokot említ: az egyik szerint Jákob halálakor bezárultak a szemek és a szívek, mert megérezték a közelgő elnyomatást ("a szolgaság córeszét"), a másik úgy szól: Jákob fel akarta fedni a "véget", azaz el akarta mondani, hogy mi vár utódaira a Messiás eljöveteléig, azonban az "zárva maradt" számára. Jákob halálával az ősatyák kora lezárul, új időszak kezdődik, jövő héten ismét megszületik Mózes.

Sábát sálom, békés szombatot mindenkinek!

Darvas István
rabbi

   Copyright © ORZSE.HU, 2017.
Az oldalainkon található anyagok, információk bármilyen felhasználása csak a szerző(k) előzetes, írásbeli engedélyével történhet.

Vissza