Újabb doktori védés az Országos Rabbiképző –Zsidó Egyetemen

2011. december 5-én, hétfőn zsúfolásig megtelt az Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem Oktogonális terme. Doktori védésre és vitára gyülekeztek az Egyetem professzorai és a meghívott vendégek. A jeles alkalmon részt vett Ócsai Tamás, a Hetednapi Adventista Egyház elnöke és felesége, több adventista lelkész, valamint Niculescu Emilian, a Hetednapi Adventista Egyház Román Uniójának volt titkára.

Az esemény Tokics Imre, „A ius talionis és az asylum városok jogi, vallási és kultúratörténeti jelentősége a Tanakban” című disszertációjának vitája volt.

Az értekezés opponensei dr. Karasszon István, a Károli Gáspár Református Egyetem egyetemi tanára, és dr. Szigeti Jenő az Adventista Teológiai Főiskola emeritus professzora volt.

A védésre a Doktori Tanács egy Eseti Bizottságot állított fel, melynek tagjai: Dr. Staller Tamás egyetemi tanár, elnök, Dr. Uhrman Iván egyetemi docens, titkár, Dr. Domán István professor emeritus, Dr. Kiss Endre egyetemi tanár, Ungárné Dr. Komoly Judit professor emeritus, Dr. Lichtmann Tamás egyetemi tanár, Dr. Gábor György egyetemi tanár és Dr. Oláh János egyetemi docens volt.

 

 

Dr. Staller Tamás, a Doktori Tanács elnöke köszöntötte az egybegyűlteket és tájékoztatást adott az értekezéssel kapcsolatos eseményre vonatkozó tudnivalókról. Ismertette, hogy a jelölt a doktori eljárás előírása szerint, a Doktori Tanácsnak a jelölt előzetes tudományos munkásságára való tekintettel a Doktori Iskola elvégzése nélkül és elfogadott disszertációja alapján védheti most meg nyilvánosan dolgozatát.

 

 

 

 

Először dr. Uhrman Iván egyetemi docens, az Eseti Bizottság mb. titkára ismertette dr. Tokics Imre tudományos pályaképét.

 

 

 

 

 

 

Utána a jelölt szólt értekezéséről, elmondta téziseit, majd részletesen beszélt dolgozatának célkitűzéseiről, ismertette a témát, és annak napjainkra vonatkozó hatását.

 

 

 

 

Ezután következett az opponensek véleménye a disszertációról.

 

Szigeti professzor a disszertációt elfogadásra méltó munkának minősítette és javasolta az ószövetségi bűn fogalomnak egy olyan vonatkozása feletti további vizsgálatát, mely szerint az ókori ember számára a bűn és annak a következménye nem különült el olyan formában, mint amilyen módon nálunk, európaiaknál ez megmutatkozik.

 

 

 

 

 

Karasszon professzor összefoglalása szerint a dolgozatot nem tekintette a Héber Bibliával foglalkozó monográfiának, hanem inkább alkalmazott tudománynak és ebben a minőségében a védésre bocsátását javasolta.

 

 

 

Ezt követően a jelölt válaszolt az opponenseknek, megvédve disszertációja téziseit. A válaszokat - az Eseti Bizottság elnökének kérdésére - mindkét opponens elfogadta.

A konzulens-témavezető Dr. Schőner Alfréd is felszólalt, méltatta Tokics Imre tudományos tevékenységét és kifejtette a jelölt dolgozatával kapcsolatos dicsérő véleményét.

Ezután az Eseti Bizottság visszavonult döntéshozatalra.

A Bizottság viszonylag rövid tanácskozás után meghozta döntését, melyet az elnök hirdetett ki.

Eszerint dr. Tokics Imrét a Zsidó Vallástudományi Doktori Iskola doktorrá avatta a Zsidó vallástudományok tudománykörében, (cum laude) minősítéssel, és feljogosította a PhD rövidítés, illetőleg a "doktor" cím használatára.

Először az Eseti Bizottság tagjai, majd az összes jelenlévő gratulált az új doktornak, aki ezután köszönetet mondott családjának és professzorainak, akik segítették őt e tudományos fokozat megszerzésében.

2011.12.11.