Friedmann Sándor:
Meséld el fiadnak..., hogy mi van a képen.

 

Zsidóábrázolás Európa vizuális kultúrájában.
Exkurzus: Két kép és "homéc" szimbolikája.

A tanulmány ide kattintva olvasható

Ajánlás
"Zsidók magyar földön-Pannóniában- a rómaiak idején telepedtek meg. A légiók nyomában jöttek, többnyire a szír Emesából. A Duna vonalán és a Dunántúlon mutatható ki nyomuk."

Így kezdődik, ezekkel a mondatokkal Scheiber Sándor tanulmánynak is felérő kísérő szövege Féner Tamás fotóihoz, melyeket fotóalbumként Scheiber professzor halála előtt nem egészen egy évvel adott ki a Corvina kiadó. A fotóalbum címeként, Scheiber Sándor a rabbi, 2Mózes, 1.14 versét választotta, ...és beszéld el fiadnak... A zsidóság csodálatos megmenekülését Egyiptom földjéről és a Fáraó üldözése elöl. Scheiber Sándor, a művelődéstörténész a következő mondatokkal zárja az album bevezetőjének szánt rövid történeti tanulmányát:

"A magyar zsidóság élő szellemi közösség. Ezt bizonyítja az itt következő fényképgyűjtemény is."

A következő lapokon a "Bölcsőtől a koporsóig" Féner Tamás kissé misztikusra, néha apologetikusra exponált képei között ismét felbukkannak Scheiber Sándor a tudós nyelvész, a folklorista, a Geniza kutató, a héber és magyar irodalomtörténész, de mindenek előtt a judaizmus és a zsidó mindennapok kiváló ismerőjének, tanítójának rövidségével és célratörően tömör tartalmával is példamutató magyarázó szövegei.

A mindennapok eseményeit (bar-micvó, a férfivá avatás, a haszene, az esküvő és a gyász, a temetés) kommentáló, magyarázó sorai akár forrásul is szolgálhatnának manapság, az ünnepekről írott rövid, tömör ismertetéseinek akár a Judaizmust ismertető szakkiadványokban is helye lehetne. Kép kommentátorként sem tudott, vagy akart másképp fogalmazni, mint tudományos munkáiban. Röviden, precízen, célratörően. Mindenek előtt felszólított, hogy... beszéld el fiadnak..., amit a képen látsz. Mutasd meg fiadnak, amit a képen látsz. Ne szakadjon meg a lánc, a folyamatosság. Ne aludjon ki a láng. Mert a képek beszélnek. Mesélnek.

Könyvét, halála előtt egy évvel, emlékül dedikálta nekem. Pedig akkor sem Ő, sem én nem tudtuk, hogy majd én is le fogom írni egy tanulmányom elé, címként, hogy...meséld el fiadnak...

Köszönöm, Professzor Úr

Friedmann Sándor

Vissza a TUDOMÁNY-hoz