Az OR-ZSE Goldmark Kórusa megkezdte az 5773. zsinagógai évi munkáját
"Apró szilánkok a Kórus életéből"

   

Bizonyára feltűnő, hogy az alábbi beszámolóval jelentkezünk az OR-ZSE honlapján, hiszen a legtöbbször hangversenyeinkről számolunk be, de az odáig vezető utat, és tagságunk kiemelkedő napjait még soha nem mutattuk be.

A Kórusunk egy-egy megjelenése kapcsán érkező gratulációk alkalmával elmondott beszélgetéseknél döbbenünk rá, hogy nem ismert a Kórus mindennapi – sokszor sziszifuszinak vélhető – munkája, tagságának magánéleti sikerei és ünnepei.

Úgy véljük, hogy ezekről az eseményekről az újesztendő alkalmával egy rövid jelentkezéssel beszámolunk, mert az ünnepek kezdetekor sűrűvé váltak feladataink, ugyanakkor két tagja együttesünknek kiemelkedő napokat élt át, és az ilyen eseményekről soha nem adtunk még hírt. Úgy gondoljuk, hogy ezek olyan pillanatok voltak életükben, melyek érintik közösségünket is.

2012. szeptember 8-án éjszaka és 9-én (szinte egy napon) 3 helyen jelentünk meg.

Az OR-ZSE zsinagógájában szeptember 8-án az éjszakai Szlichot-on énekeltünk Tóth Emil főkántor vezetésével és orgonán kísérte az éjszakai istentiszteletet Neumark Zoltán. A kialvatlan férfikórus másnap kora délelőtt a Kozma utcai temetőben a Mártír ünnepségen vett részt Király László vezetésével, és ezt követően az Újpesti Zsinagógában rendezett hangversenyen találkoztunk. Jeles kántorok és a MÁV Szimfonikusok közös hangversenyén szerepeltünk. Ez az esemény azért volt számunkra kiemelkedő, mert ez alkalomra készült zenekari kísérettel énekeltük el Ádám Emil 133. zsoltárra írt szerzeményét. Itt kell megjegyeznünk, hogy ez a zsoltár a Kórus megalakulása óta szerepel repertoárunkon, és ezt a kórusfeldolgozást alapító karnagyunk ennek az együttesnek írta. A zenekari kíséret –számunkra is meglepő módon – új értelmezést adott e műnek. Természetesen a nyári szünetet követő felkészülésen megerőltető volta ellenére nagy lelkesedéssel vett részt az együttes, mert a zenekarral történő próba új kihívást jelentett. Külön élményt jelentett, Héja Domonkos karmester szakszerű, toleráns és könnyed próbavezetése, melynek eredménye egy igazi "öröméneklés" lett. A hangversenyen énekelt másik két mű (zsoltár és chaszid dalcsokor) előadására is hatással volt e kezdeti lelkes "Halleluja" éneke.

Így kezdődött tehát a Goldmark Kórus új éve, és folytatása – az ünnepek estéin történő részvétel, megkoronázta ezt a kezdetet. Reméljük a folytatás is ilyen lesz!


Két kórustagunk munkásságáról a Muzsika című folyóirat 2012. szeptemberi száma számolt be. A Gádor Ágnessel folytatott portré beszélgetés a Zeneakadémia könyvtárának igazgatóságáról történt lemondása alkalmából készült, és ebben megismerhetik azt a dalos társunkat, akit mi a mindennapokban csöndesnek és a segítőkésznek, külföldi utazásunkkor a szervezés és tolmácsolás biztos és megbízható pontjának ismerünk. A "civil életben" végzett teljesítményeiről, a könyvári világ jeles és elkötelezett híveként talán egyikőnk nem ismeri, és az 50 éven át működött Szilágyi Kórus alapítójaként végzett kórus énekesi multáról is igen keveset tudunk. Érdemes e beszélgetést elolvasni, mert sugárzik belőle a zene, és az éneklés szeretete, melyet mindenki számára példaadó alázattal művel. Reméljük, hogy a Goldmark Kórusban megtalálja mindazokat az örömöket, mely számára oly fontossá teszik a kóruséneklést!

A Muzsika című folyói ugyanezen számában Király László is nyilatkozik a Goldmark Kórusban betöltött szerepéről és zenei munkássága mindennapjairól és gondjairól. Számunkra írt művei közül két új darab szerepel napi tanulmányaink között, reméljük, hogy mihamarabb megmutathatjuk a nagyközönségnek ezeket a kis népzenei dallamokat feldolgozó remekműveket. Ezek között van Schöner Rektor Úr emlékeiben élő egyik kis dallam feldolgozása is! Ide kívánkozik még egy hír Király Lászlótól, ami ugyancsak azt jelzi, hogy kórusunk tagsága milyen sokféle olyan feladatot lát el a zene és a zsidó hitélet világában, melyről csak igen kevesek tudnak. A közelgő zsidó újév alkalmából adták át Zalaegerszegen a "Másokért" Emlékplakettet Király László Erkel díjas zeneszerzőnek a zalaegerszegi közösségben végzett munkája elismeréséül. A laudációban Siklós Vilmos a hitközség elnöke méltatta munkásságát: a héber tárgyú zeneművek megírása mellett a zalaegerszegi közösség tanításával, rendszeres előadásaival nagyban járult hozzá, hogy e közösség élete egyre tevékenyebbé vált. Gratulálunk mi is e kitüntetéshez, és reméljük, hogy az elkövetkezendő esztendőkben termékeny munkássága meghozza számára a további elismeréseket is.

Ádám Mária
2012.10.23

Vissza