A Goldmark Kórus ünnepi köszöntése
az OR-ZSE Scheiber termében

2010. december 3-án az OR-ZSE zsinagógájában Hanuka 3 lángjának fényét köszöntötte a péntek esti istentisztelet kezdetekor a gyülekezet és a Goldmark Kórus tagsága. Az imádkozást követő kiddusra, ünnepi keretek között került sor.

A Goldmark Kórus, fennállásának 40. évfordulójáról - stílusosan - hangversenyeken emlékezett meg, de otthonában az OR-ZSE falai között most kerül sor e szép kerek évforduló megünneplésére. Schőner Rektor Úr, kiemelkedően szép péntek esti vacsora mellett adta át a Kórusnak azt a kristály vázát, melyre felvésték:

40 éves a
Goldmark Kórus
OR - ZSE

Tagadhatatlanul 40 évesek lettünk, ami életkorban is szép és jeles dátum, de egy együttes életében e töretlen 4 évtized komoly teljesítmény, és hihetetlennek tűnik azoknak, akik a kezdetektől részt vettek ebben a munkában!

Köszöntő beszédében az OR-ZSE rektora értékelte az együttes művészi teljesítményét, és a magyarországi zsidó közösség életében betöltött szerepét. Szavai átélt élményekre alapultak és pontosak voltak, hiszen a kezdeteknek részese volt, és végig kísérte munkásságunk éveit kezdetben közelről és később távolról is. Számunkra, akik részesei vagyunk a Kórus életének- van aki pár éve, de akadnak akik a kezdetektől -, Schőner Rektor Úr beszéde alatt élővé váltak az emlékek: megelevenedtek az események, felvillantak a helyek, és a személyek. Sok apró történet tűnt elő a múltból és természetesen az elhunyt dalos társak fájó emléke is megjelent lelki szemeink előtt. Ugyanakkor örömmel töltötte el az ott lévő kórustagokat az a megbecsülés, mely nem csupán a gyönyörű ajándékban és a szép vendéglátásban nyilvánult meg, hanem abban a meleg szeretetben is, mely körülvette együttesünket ezen az estén. Az Egyetem rektorának és tanárainak gratuláló szavaiból az otthon melege áradt felénk, így igazolva látjuk saját életérzésünket: amikor hétfőnként bemegyünk az OR-ZSE falai közé, haza megyünk!

A Kórus nevében - mint az együttes vezetője - megköszöntem e sok szép gratulációt, és ajándékot. Szívem szerint sok mindent elmondtam volna ez alkalommal, hiszen az indulástól e napig végig követtem közösségünk életét. Birtokomban van az összes dokumentum, fejemben sok-sok történet és szívemben ezeknek az éveknek minden öröme és bánata. Nem kívánhattam, hogy az ott lévők a péntek este szépséges és meghitt pillanatait e sok esztendő tapasztalatának terheivel, örömeivel és gondolkodásra késztető történetével terheljem. Így csupán arra szorítkoztam, hogy megköszönjem a szép ünneplést, az ajándékokat, emlékezzek a kezdetekre, és az eredményekre. Biztattam a jelenlévőket - és bíztattam magunkat - hogy igyekezni fogunk töretlenül folytatni a munkánkat, hogy eleget tehessünk Schőner Rektor Úr beszédében elhangzott kívánságának, hogy "10 év múlva az 50. évfordulón, újra ünnepelünk!" Reméljük valóban lesz erőnk és kitartásunk, hogy - tartalmas produkciókat létrehozva, és sok-sok szép hangverseny megtartását követően - e célt teljesíteni tudjuk!
 

 Ádám Mária a Goldmark Kórus vezetője
2010.12.08

Vissza a DOKUMENTUMOK-hoz