orkifej001.gif (6364 bytes)

A Goldmark Kórus a Zeneakadémián

Szép, felemelő órákat tölthetett a Zeneakadémián, aki elfogadta a kedves meghívást és eljött meghallgatni a 35 éves Goldmark Kórus alapítójának és egykori karnagyának születési centenáriumát ünneplő hangversenyét. Márpedig sokan elfogadták, a földszint teljesen megtelt, a karzaton is alig maradt szék üresen. Nem véletlen volt a hangverseny helyszínének megválasztása sem, Az alapító-karnagy szerette a Zeneakadémiát, az 50-es és 60-as években itt tanított, énektanárok és karvezetők generációja nőtt fel "keze alatt", sokszor állt a karmesteri dobogón, köszönte meg a vezénylése nyomán felharsanó lelkes tapsot.
Halála után leánya, Ádám Mária vette át az általa oly szeretettel és sikeresen vezetett kórus vezetését, amelynek népszerűségét jól mutatta a bejövetelüket köszöntő ünneplés és rövid történetét a közönség meghallhatta még a hangok felcsendülése előtt.

Dr. Schőner Alfréd az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem rektora ünnepi köszöntőjében felidézte a feledés homályából azt a szép 1969-es napot, amikor a Rabbiképző Intézet akkori igazgatója, Scheiber Sándor javaslatára és közreműködésével megalakult a Goldmark kórus. Szerény kezdetek, hősi idők voltak! Az idők változásával megjöttek a sikerek, amelyek nyomán megszaporodtak a külföldi meghívások, a szponzorok jóvoltából a fellépések anyagi alapjának előteremtése is könnyebb lett, lemezek, CD-k juttatják el a hangversenyeken ápolt és felfrissített zenei hagyományokat.

Utána megkezdődött a parádés műsor, amely szép válogatásban tükrözte az együttes munkáját. Elsősorban az alapító művei, alkotásának gyöngyszemei szerepeltek a műsoron, nemcsak zsoltárokat adott elő négyszólamú vegyes kar mesteri módon, de a zsidó népzene, jiddis és chászid dalok is megszólaltak. XIX. századi zsidó komponisták, köztük Salamon Sulzer, Louis Lewandowski, Samuel Naumburg és Samuel Almann művei.

A szünet után, a második részben a kórus tagjának és "háziszerzőjének" Király László Erkel Ferenc díjas zeneszerzőnek Ádám Emil emlékére szerzett zsoltárkantátájának ősbemutatója emelte a megemlékezés fényét és a műsor színvonalát.
A csengő héber dallamok, jiddis melódiák betöltötték a Zeneakadémia dísztermét, a női és férfi hangok, a zene magával ragadta a közönséget. Ádám Mária vezénylése a kórus legjobb teljesítményét hozta ki a tagokból. Kéval Zsuzsa, Fekete László a Dohány utcai Zsinagóga főkántora és Tóth Emil az OR-ZSE Zsinagógájának főkántora valamint Biczó Tamás a Szegedi Zsinagóga kántora, mint szólisták fényesen szerepeltek, Éliás Vera zongorán, Mihalics János orgonán mesterien kísérte számaikat.

Előadás után a közönség hosszan ünnepelte a művészeket, megköszönve a zsidó zene kincsestárában töltött felejthetetlen délutánt. Méltó volt a megemlékezés Ádám Emilhez és a Goldmark Kórus hírnevéhez! Reméljük az első 35 évhez hasonlóan még sok hangversenyen, sok lemezen még több örömet szerez a muzsika kedvelőinek, a zsidó zene híveinek.

2005.02.15.
Róbert Péter