A Goldmark kórus Győrben

Beszámoló az Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem Goldmark Kórusának Győri hangversenyéről

Győrben évről évre hangversenyt tartanak az "Öt templom" mindegyikében, mely a város Kossuth utcája mentén sorakozik. Ezeken az estéken, az adott közösség zenei világát és hitvallásuk egy-egy alapgondolatát ismertetik meg az érdeklődőkkel. Itt található egy neológ zsinagóga is, (1870. szeptember 15-én avatták fel) melyet 2006-ban eredeti pompájában állítottak helyre.

Győr zsidó lakosságának túlnyomó része a világégés során egy Auschwitzba menő vonaton hagyta el a várost, majd többségük elpusztult, és a kevés visszatérő nagy része elszármazott a városból. Az aktív hitéletet élők száma összezsugorodott, így a csodálatos zsinagóga, és az azt körülvevő épületek - melyek a zsidóság mindennapjait szolgálták - romlásnak indultak.

A Győrbe érkező Goldmark Kórus ámulva látta e csodálatos épületegyüttes és környezete felújított falait és emlékhelyeit, mely jelenleg egy zeneiskola munkásságának színhelye, magába foglalva egy csodálatos hangversenytermet, mely egykoron a zsinagóga volt. De itt található meg a mai hitélet imaterme is, melyben elhelyezték a régi fából készült frigyszekrényt - gyönyörűen felújítva - és az egész helyiség magán viseli azt a gondosságot, mellyel a Győr kicsiny zsidó közössége igyekszik megtartani zsidóságát és ápolni őseik emlékét. Az idő rövidsége miatt nem tudtuk megtekinteni a múltról szóló kiállításukat, de reméljük, hogy nem oly soká módunk lesz ezek megismerésére.

2012. május 13-án került sor erre a látogatásra. Ezt megelőzően 1974-ben és 1983-ban járt itt az együttes. Akkor az imateremben énekeltünk, de most a fellépésre e valamikor zsinagógaként használt hangversenyteremben került sor, mely szépségével elbűvölte a tagságot. Az eredeti formájában és színeiben pompázó helyiség azt az érzést keltette a szereplőkben, mintha a valódi zsinagóga éledt volna fel. Azon a helyen, ahol valamikor frigyszekrény volt, most egy pompás takaró kelti azt az illúziót, mintha mögötte a tóratartó még állna, és a nyolcszögletű terem hatalmas és magas kétemeletes női karzatára tekintve lelki szemeink előtt látni véltük a hajdani feleségeket, anyákat, akik letekintve a férfiakra buzgón imádkoznak.

Ebben a légkörben adtuk elő a zsoltárokat és az imakölteményekre írt kórusműveket. Felejthetetlen érzés volt e falak között hallani: "Halljad Izráél az Örökkévaló egyetlen, az Örökkévaló egyetlenegy". A kórus tagsága úgy énekelte Ádám Emil, Sámuel Almann, Salamon Sulzer, Sámuel Naumburg és Gottlieb Manó műveit, mintha nem csak a szemmel látható közönség hallgatná, hanem mindazok, akik földi létükben benépesítették e terem egykori padjait. A Kórus énekeit kántorszóló színesítette Biczó Tamás kántor előadásában, és a művekben szólót énekelt még Tóth Emil főkántor, valamint Cser Erzsébet. Éliás Vera kísérte zongorán az együttest.

A kórus előadása előtt bevezetőként egy századfordulón élt rabbi gondolatébresztő magyarázatát olvasta fel Csankó Zoltán színművész Hillél "Te és a világ" című írásáról, majd a kórusműveket Tóth Emil az OR-ZSE főkántor és Schwezoff Dávid a Bethlen-téri zsinagóga kántorának szólóelőadásai követték. Ruppert István, a Széchenyi Egyetem Zenei Karának igazgatója kísérte orgonán a felhangzó zsoltárokat és imakölteményeket, majd ezt követően záró énekként hangzott el duóban a "JIBONÉ BÉSZ HAMIGDOS" kezdetű ének, mely olyan nagy sikert aratott, hogy ismételni kellett.

A zsidó kórusirodalom színes világát a kántorok varázslatos énekével kiegészítve teljessé vált a jelenlévők számára a zsidó zenei világ színes palettája.

Ezt követték a helyi zsidó közösség vezetőjének Villányi Tibornak köszönő szavai, melyek szóltak a Kórusnak, mindkét kántornak, kiemelve Tóth Emil főkántort, aki a napokban ünnepli "kerek évfordulós" születésnapját.

Az esti 7-órás kezdetű hangverseny bizony elég hosszúra nyúlt, de a közönség nem mozdult, és élvezettel hallgatta végig a műveket. Ez talán annak volt köszönhető, hogy értékelték a szereplők autentikus előadását, ugyanakkor a sajátos zsidó zenei világ varázsa is hatott a jelenlévőkre.

Köszönet jár e hangverseny szervezőinek és a győri zsidó közösség vendégfogadó tagjainak. Kórusunk igen sok helyen járt a 42 éves pályafutása alatt, de ritkán volt része ilyen meleg fogadtatásban, vendéglátásban, kalauzolásában. Külön köszönet illeti Villányi Tibor elnök urat, aki mindvégig kísérte az előadók lépéseit, és nagy-nagy szeretettel szervezte fogadásunkat. Úgy jöttünk el Győrből, hogy ez az a közösség, ahová bármikor szívesen visszamegyünk, és ez az a város, ahol érdeklődő fülekre talál a mi muzsikánk. Reméljük lesz még rá lehetőség, hogy a tarsolyunkban lévő sok-sok értékes melódiát megmutathassuk e zeneszerető közönségnek.
 

Ádám Mária
2012.05.16