Halachikus döntvények

Dr. Kálmán Ödön:
Kétszer hívni a tórához egyazon imánál ugyanazon személyt.*
 


A kérdés abból indulhat, hogy nem-e chasas b’rochó l’báttóló hiábavalóságra való áldásmondás, ha egy tóraolvasásnál kétszer is elimádkozzuk a kezdő és befejező bróchókat? A Sulchan Aruch több ízben megengedi (sőt rendeli) a kétszeri tórához járulást.

1. Ha nincs lévi a templomban, akkor a kohén járul még egyszer a lévi helyett a tórához. (O. Ch. 135, 8.) Más kohén nem, csak akit elsőnek már szólítottak!
2. Ha nincs a gyülekezetben, aki a haftórát tudná felolvasni, csak olyan, aki már a hét felhívott között volt, akkor azok közül járuljon újra valamelyik a tórához máftirnak.(O. Ch. 282, 2.)

3. Szimchasz tórakor a chászánim másodszor is tórához járulnak (u.o. 669. P’ri m’godim az Esel Avrohomban.)

Sok helyen a rabbi minden szombat délelőtt s’lisi, - viszont bizonyos háftórák őt illetik, pld. a sabbosz szuwó és chazaun-kor, valamint Sovuausz első napján. A prágai Brändeis Baruch L’saum chachomim munkájában 12 (fejezet) idézi a Mogen Ávrohomot: „Elija rabba is úgy véli, hogy kétszer járuljon a rabbi tórához!” Ugyancsak így járt el a Ma’adane Jaum tauw Krakkóban. (Beerausz Avrohom I. 6. pont)


Kőbánya.

Dr. Kálmán Ödön


*In.:Magyar Izrael, 5697 SZIVAN, 1937. ÁPR. MÁJ., JUN.
Az Országos Rabbi Egyesület Közlönye
(Gyakorlati Lelkészkedés)(34 oldal)

 

Sch. A.
2008.01.22