Halachikus döntvények

Dr. Kálmán Ödön:
Évfordulók  (Jahrzeit) különösebb esetei.*
(Szökőévben, hiányos hónapokban.)


I. Ha Adar hónapban van valakinek Jahrzeitja, a Sulchan Aruch szerint szökőévben a második Adarban böjtöl. (O. Ch. 668, 7.) A Hago szerint – Maharil és Mahari Münz-re támaszkodván nem a második, hanem az első Adarban tartson Jahrzeitot. (Kivéve ha a halálozási év is szökőév volt, akkor a halálozási hónap akár első, akár második Adar volt – természetesen – az az illetékes gyásznap!) És ez a minhog.

Van azonban, aki az egyszerű év Adarjában történt halálozás szökő évi Jahrzeitját mindkét Adarra kötelezővé kívánja tenni. Növeli a bizonytalanságot, hogy Chaszam Szófer (O. Ch. 14) Karó Józsefnek ad igazat, - Szemben Mahari Münzzel – és a második Adart teszi a Jahrzeit esedékessége szempontjából fontosabb hónapnak, amint hogy Eszter-böjtjét is a második hónapra halasszuk (akdumi puronuszó lau makdinim).

Viszont miután a Jahrzeit nem puronuszó, hanem kappóró, a Zichraun Jehuda véleménye szerint Mahari Münz-nek p'szakja helyes. A közönséges év Adarjában elhalálozott Jahrzeitja a szökőév első Adarjában tartandó. (Minhog borisaun. Zichraun Jehudo 258.) Úgylátszik mégis a sz'féko miatt mindkét Adarban kell Jahrzeitot tartani.


II. Ha valamely harmincnapos hónap utolsó, tehát harmincadik napján történik az elhalálozás és a következő évek valamelyikében ugyanez a hónap csak huszonkilenc napos, akkor nem e hó utolsó napján lesz a Jahrzeit, henem a következő hó újholdján, aminthogy a haláleset is újholdkor volt és ebben „Ozlinom achar l'saun b'né odom" a nép nyelvszokása szerint döntünk s nem a hónap hanyadik napja szerint. (Sulchan Aruch 568, Baer Hetév 16.)

 


Kőbánya.

Dr. Kálmán Ödön**


*In.:Magyar Izrael, 5697 SZIVÁN, 1937. ÁPR. MÁJ., JUN.
Az Országos Rabbi Egyesület Közlönye (Gyakorlati Lelkészkedés) (35 oldal)

 

Sch. A.
2008.01.16