Halachikus döntvények

Dr. Kálmán Ödön:
Az elhunyt első feleség mellé temethető-e a férj?.*


A talmudban (Moed. Kb. 21/b) egy baraita így szól: ha valakinek meghalt a felesége és újra megnősült, nem szabad elmennie otthonába és őt az első felesége elvesztéséért vigasztalni. Ebből az következnék, hogy az első feleséggel minden kapcsolat megszüntetendő. Azonban már Chaszam Szófér (325-ik tesuba) különbséget tesz az első feleség utáni vigasztalás, mely a második jelenlétében (a házasság mélységét rontva) történik és az eltemetés között, melyet ő akár szó vagy írásbeli meghagyással rendelt el, akár ha a férj megvásárolta az első felesége melletti sírhelyet.

Elfogadhatjuk a Zichron Jehuda szentenciáját, hogy ha bármily úton a férj már életében kifejezést adott az óhajának, hogy az első feleség sírja mellett kívánja eltemettetését - ez az óhaja teljesítendő. (Zichron Jehuda 161).

 


Kőbánya.

Dr. Kálmán Ödön**


*In.:Magyar Izrael, 5697 SZIVAN, 1937. ÁPR. MÁJ., JUN.
Az Országos Rabbi Egyesület Közlönye
(Gyakorlati Lelkészkedés)(35 oldal)

 

Sch. A.
2008.01.16