Halachikus döntvények

A hajadon ketubája

Isten nevében.


A világ teremtésének …… esztendejében ….havának ……….. napján, amely …… napra esett, azon számítás szerint, ahogyan mi számolunk itt (Budapesten) azt mondotta ……… nevű vőlegényúr, ki ………………………… úrnak a fia …………..nevű hajadonnak, ki a megboldogult ……………. leánya. Légy te nekem feleségem Mózes és Izrael fiainak törvényei szerint. Én pedig szeretni, becsülni, tisztelni foglak téged, ellátlak és gondoskodom rólad zsidó férfiak szokása szerint, kik szeretik, becsülik, tisztelik és ellátják feleségüket igaz módon.

Én megadom néked a mi Tóránk törvényei értelmében téged megillető kettőszáz ezüstpénzt és gondoskodom rólad az egész föld szokása szerint. És a fent említett…………. nevű hajadon beleegyezését adta a házassághoz. És a hozományért, amelyet magával vitt a szülői házból akár ezüstben, akár aranyban, akár egyéb háztartáshoz tartozó dolgokban, mindenért felelősséget vállalt a fent említett a……………. nevű vőlegény száz ezüstpénz értékében, amelyhez még hozzáad saját jószántából és elhatározásából még száz ezüstpénzt, úgyhogy ez az összeg is kettőszáz ezüst pénzt tesz ki.

És így szólott a fent említett …………………nevű vőlegény: ezért a házasságlevélért, hozományért és a saját jószántamból felajánlott összegért felelősséget vállalok úgy saját magam, mint utódaim nevében, hogy kifizettetik tenéked ez a házasságlevél, hozományé és a saját jószántamból felajánlott összeg mindennemű keresetemből és vagyonomból, amellyel már most rendelkezem, de abból is amelyet majd csak ezután fogok szerezni.

Minden ingó és ingatlan vagyonom szolgáljon néked kezesül, és jótállóul, hogy kifizettetik tenéked ez a házasságlevél, hozomány és a saját jószántamból felajánlott összeg, még ha a rajtam lévő ruhám árából is életemben, halálom esetén pedig halálom napjától kezdődően. És ezért a házasságlevélért, hozományért és a saját jószántamból felajánlott összegért felelősséget vállalt a fent említett…………….nevű vőlegény.

Az okiratoknak komolyságával, amelyek a mi régi bölcseink rendelkezései értelmében tétetnek. Amelyek nem feltételesek, és nem is időlegesek.

És mi vettünk a fent említett ………………..nevű vőlegénytől, kinek apját …………………………….hívják, …………………. nevű hajadonnak, kinek édesapját ……………………………..nevezik zálogot mindarra, ami itt megiratott és ami megmagyaráztatott.

.
Minden lépjen érvénybe.


tanú ………… ki …………………fia

tanú……………….ki………………….fia

Fordította: Schőner Alfréd.
2008.06.01