ALAPÍTVÁNY A ZSIDÓ EGYETEMÉRT
BUDAPEST, 1084 Scheiber S. u. 2.

Kiegészítő melléklet

2015 év

Tartalom:

 -Eredménykimulatás)
 -Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
- Célszerinti juttatások kimutatása
- Adományozók kimutatása

Budapest, 2016-05-27

Kolozsváriné N. Krisztina
2344. Dömsöd, Középső út 21.
;asz: 67418019-1-42
Váll.ig.sz: 4393187


A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMÚ BESZÁMOLÓ
 

Az Alapítvány a Zsidó Egyetemért Alapítvány 2015. évben vállalkozási tevékenységet nem folytató szervezetként működött.

Könyvelése egyszerűsített kettős könyvelés.

 Adószáma: 18171893-1-42

Költségeit célja szerinti ráfordításként érvényesíthető kiadásként könyvelte. Ezek a költségek közé az alábbiakat soroltuk:

- Könyvelési díj
- Bank forgalmi jutalék
- Költségek ellentételezésére adott támogatás

Bevételeit egyéb célja szerinti bevételként számoltuk el.

Az éves bevétel: 1.514 ezer ebből:
- Adomány:769 ezer
- SZJA IM.: 122 ezer
(lásd- APEH  vagyonfelhasználás kimutatása 2015. év)
- Banki kamat: 745 ezer

Mivel vállalkozási bevétel nem volt, az Alapítvány a társasági adó hatálya alá nem tartozik.

Társasági adóbevallás készítésére, így társasági adó megfizetésére nem kötelezett.

Az Alapítvány költségvetési, központi támogatásban nem részesült, így ebből adódóan ráfordítást sem számol el.

Az Alapítvány a Zsidó Egyetemért elnevezésű közhasznú alapítványt 2000. november 28. -i dátummal jegyezte be a Fővárosi Bíróság.

Az alábbi tevékenységeket látja el:
- Tudományos tevékenység, kutatás
- Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

A Központi költségvetési szervektől az Elkülönített Állami Pénzalaptól, a helyi Önkormányzattól és mindezek szerveitől nem kapott támogatást.

Az Alapítvány vezető tisztségviselői juttatásban nem részesültek.

Egyezőség:

- Pénztár: 1.033.962; SBERBANK MAGYARORSZÁG Zrt:
- folyószámla: 8.995.079,-
- lekötött szla: 11.767.562,-

Állomány 2015. év végén: 21.796.603;

Ingatlan: 16.9017.000,

követelés:1.500.000, (Országos Rabbiképző Egyetem.) 2005. évről áthozott

Egyéb képz. műv alk.: 18.725;

(tábla) -----------------------------------------------------------

Összesen:

40.215.328,

2015. évi bevétel:

1.514.209,­

2015. évi kiadás:

941.995,

2015. évi eredmény:

572.215;

Magánszemélytől kapott rendszeres támogatás: 648.000,-

APEH SZJA 1 %:      121.433,-

Célszerinti juttatások kimutatása:

 2015. év

Az Alapítvány a következőket fizette ki:

Célszerinti hozzájárulás Széder esti 248.300, -

2015. évi bevételek és kiadások kimutatása:

Bevételek:

Adományok: 648.000,-

Kamat: 744.776,-

Apeh SZJA 1 %.:121 433,-

------------------------------- --------- ------------------------

Összesen: 1.514.209,-

Kiadások,:

forgalmi jutalék: 11.840,-
könyvelési díj: 60.000,­
adott támogatás 248.300,-
Bibliográfia nyomdai munka: 321.855,-

------------------------------------------------- ------ -------------

Összesen: 941.995,-

2015. évi eredmény: 572.215,-