Or-Zse ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ -
ZSIDÓ EGYETEM


Pótfelvétel
az 2016-2017. tanévre


Részletes ismertető ITT
Egyszerű felvételi...
Sokféle hallgatói juttatás...
Hitéleti ösztöndíj....
Vásárlás diákkedvezménnyel...
Az ALAPÍTVÁNY A ZSIDÓ EGYETEMÉRT
köszönetet mond
mindazoknak,
akik 2014. évi adójuk 1 %-át,
összesen: 121 509,- Ft.-ot
az Alapítványnak ajánlották fel.
2015. évi felajánlásukat is köszönettel várjuk!
(2016 május 20.-ig lehet felajánlani)
Számlaszám: 14100457 - 85529149- 01000000
A rendelkező nyilatkozat itt letölthető...
vagy az Egyetem telefonszámán kérhető.
 (318 - 7049)ZSINAGÓGÁK TÉRBEN ÉS IDŐBEN CÍMŰ TANTÁRGY VIZSGAEREDMÉNYEI
          1084 Budapest, Scheiber Sándor utca 2.  Postacím: 1428 Bp. Pf. 21      Tel.:(36-1) 318-7049, fax: 318-7049/136
 • A VEZETŐSÉG| TANÉVNAPTÁR| VIZSGAREND| Doktoriskola| Nyelvvizsgaközpont| Szabadegyetem| HACOFE| ÚJ JAVNE| HÖK
 • Tanévzáró az Egyetemen2016 június 24-én, pénteken, talán az idei nyár egyik legmelegebb napán, 10.30-kor megkezdődött az Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem ünnepélyes és a közönség számára nyitott Egyetemi és Doktori Tanácsülése. Napirendjében kitüntetések, oktatónk megbízólevelének átadása, végzett hallgatók diploma, illetve abszolutóriumi okirat átadása szerepelt....... Tovább

  A Kántor szakirányú továbbképzési szak szemeszter-záró vizsgakoncertje 2016. június 6.-án hétfőn délelőtt került sor a Kántor szak vizsgakoncertjére az ORZSE Oktogonális termében, melyen az első és másodéves hallgatók adtak számot tudásukról.
  A műsor első - komolyzenei - részében a hallgatók bizonyságát adták annak, hogy......
  Tovább

  KARDOS PÉTER FŐRABBI KÖSZÖNTÉSEA rabbiavatások közismert fordulatának idézésével kívánunk Neked további jó egészséget: Nér láTorá láHungáriá, hiszen a magyarországi zsidóság fénylő fáklyája vagy!.
  Kardos Péter főrabbi 44 éve a zuglói zsidó közösség lelkipásztora. Szép idő, különösen most, a mobilitás korszakában, mikor oly gyakran változik sokaknál a munkahely, a hitestárs, a lakóház, jelezve az új, a modernség iránti elkötelezettséget. Pedig ez külső jele a mozgó világnak. Lehet, és erre....
  Tovább

  MINDIG MAGYAR!
  Konferencia a magyar ajkú zsidóságról az izraeli Bar Ilan Egyetemen
  2016. május 30 – 31. között a Bar Ilan Egyetem Dahan Központja és a cfáti Magyar Nyelvterületről Származó Zsidóság Emlékmúzeumának közös szervezésében megrendezésre került nemzetközi konferencián három kontinens számos országából érkeztek előadók,....... Tovább

  ZSIDÓ MÚLT KISKŐRÖSÖNSólyom Schwarcz László (Pinchász Srágá ben Eliézer ben Dövajró) évtizedekig, egészen haláláig dolgozott ezen a könyvön. Soha nem akarta, de nem is tudta elfelejteni, hogy 1940 - 45 között 418 testvérüket vesztették el. Körülbelül 150. zsidó maradt a városban. Bevándorlásuk, letelepedésük 1784 - 85 között kezdődött..... Tovább

  Harmadszor is akkreditálták az EgyetemetA Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság 2016. febuár 26-ai plenáris ülésén már harmadik alkalommal akkreditálta teljes körűen (az első akkreditáció 2000-ben, a második 2010-ben volt!) az OR-ZSÉ-t.
  Az akkreditáció 2020-ig szól és rögzíti, hogy az egyetem minden tekintetben megfelelt a törvényi előírásoknak.

  Az Egyetem vezetése gratulál és köszönetét fejezi ki minden, az akkreditációban résztvevőnek!
  Tovább

  ZÁRÓVIZSGA A ZSIDÓ KÖZÖSSÉG-SZERVEZŐ ÉS A ZSIDÓ LITURGIKA SZAKON ntézményünk történetében először rendezett közösen záróvizsgát a Zsidó Közösségszervező és a Zsidó Liturgika szak 2016. június 16-án A záróvizsga elnöki tisztét Dr. Tamási Balázs, mb. könyvtárigazgató látta el, valamint érdeklődő jelenlétével megtisztelte Prof. Dr. Schőner Alfréd rektor-főrabbi is.......Tovább

  Délután a Goldziher SzalonbanÚj zsidó tudományos-kulturális fórum alakult az OR-ZSE és a Wesley János Főiskola részvételével, célul a zsidó tudományos irodalom ápolását tűzve ki, az új kiadványok megtárgyalása által. Nem egyszerű könyvbemutatókat akarnak, hanem inkább a tudományos védésre emlékeztető összejövetelek, találkozók szervezését.....Tovább

  JOM HÁÁCMÁUT AZ OR-ZSÉN2016 május 12.-én, azaz ijár hó 5-én, csütörtökön Izrael állam függetlenségének kikiáltása napjának 68-dik évfordulóján az OR-ZSE zsinagógájában a szokásos zsidó életélmény órája előtt rövid ünnepségre gyűltek össze a hallgatók és oktatók.....Tovább

  Okostelefonon is hallgatható előadások