A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE - 2015. november

ZSIDÓ VALLÁSTUDOMÁNYI ESEMÉNYEK
KÖNYVTÁRUNK
2015. augusztus 17-től - 23-ig
ZÁRVA LESZ.

NYITÁS: augusztus 24-én.

          1084 Budapest, Scheiber Sándor utca 2.  Postacím: 1428 Bp. Pf. 21      Tel.:(36-1) 318-7049, fax: 318-7049/136
 • A VEZETŐSÉG| TANÉVNAPTÁR| VIZSGAREND| Doktoriskola| Nyelvvizsgaközpont| Szabadegyetem| HACOFE| ÚJ JAVNE| HÖK
 • Hetiszakasz
  Zsinagógai naptár FÓRUM
  Tudomány
  Hallgatók munkái
  Ajánlott honlapok
  Alapítványaink
  Könyv ajánló
  Zsinagógai hírek
  Rövid hírek
  Az aktuális
  hónap,
  hetiszakasz,
  háftárá
  Webmail Keresés
  ÍRJON LEVELET NEKÜNK !
  © Kocsis Péter
  1999-2015
  Egy különös zsidó népszokásA kápóre-káppárá jiddis szavunk egy kissé különös zsidó népszokásból való. A szó eredete a héber kappará (= engesztelő áldozat) szakkifejezésre vezethető vissza: a jeruzsálemi Szentély fennállása idején (i.sz. 70-ig) évente egyszer, jom kippur ünnepén, az engesztelés napján a főpap sorsot vetett két kecskebakra. Az egyiket az Örökkévalónak ajánlották fel, míg a másikat a sivatagba (a pusztulás honába) űzték, miután ráolvasták a nép bűneit - innen ered egyébként a szólásmondássá lett bűnbak fogalma..... Tovább

  Újév napjai: ros hásánáAros hásáná héber szavak jelentése: az év feje. Kétnapos ünnep Izraelben és a diaszpórában is tisri hónap első és második napján. Az év feje, mert e naptól kezdődik az újév: "Tisri elsején van az esztendőnek az új éve, a smitának és a jovélnek, az ültetésnek (fák) és a zöldeknek (füvek)" (Misna, Ros hásáná I, 1).
  Ros hásánát a Talmud az ítélkezés napjának (jom hádin) nevezi, és így ír róla:
  "Ros hásánákor minden élőlény elvonul I.ten előtt..." (Ros hásáná 16a). A hagyomány szerint...
  Tovább

  Eisler Mátyás Emlékpark PátyonEisler Mátyás, Kolozsvár főrabbija jelentős személyisége volt a korabeli zsidó felekezeti életnek, különösen Erdélyben, de nagyot alkotott az orientalisztika tudományában is. Egyetemi tanár volt, könyvei-írásai nélkülözhetetlenek a kutatók számára..... Tovább

  A Tóra örömünnepe: szimhát Torá
  A szukot záróünnepe, a smini áceret után, tehát tisri hónap huszonharmadikán ünnepeljük (csak a diaszpórában, mert Izraelben a smini áceretet és a szimhát Torát egyazon napon, tisri huszonkettedikén tartják!) a szimhát Torá-t, a Tóra örömünnepét. (Gyakorlatilag ez a diaszpórában élő zsidóság számára a smini áceret második napja.).. Tovább

  A Sátrak ünnepe: szukot
  Tisri hónap tizenötödikétől hét napon át ünnepeljük a szukot (sátrak) ünnepét.

  A tisri huszonegyedikéig tartó ünnep első kettő (a diaszpórában!) napja ünnepnap, az utána következő napok úgynevezett félünnepi napok (hol hámoéd), melyek bírnak bizonyos ünnepi jelleggel (a Tóra olvasása, változás az imarendben, stb.), de nem munkaszüneti napok.......
  Tovább

  Az elnök tanácsadónőjeAnna M. Rosenberg (születési nevén Léderer M. Anna) életútja nemcsak különleges sikerei miatt érdekes, hanem igen szemléletes példája a XX. század rohamos társadalmi változásainak. A fiatal bevándorlóból befolyásos politikussá lett nő sok szempontból úttörőnek számított korában: neme, származása és tanulmányi háttere is komoly akadályokat gördített elé. ..... Tovább

  SZUKOT, A SÁTOROS ÜNNEP(Az ünnep nevének ismert kiejtései: szukajsz, szükesz, szikesz)

  Az ünnepi sorozat kilenc napig tart. Az elnevezés a történelmi múltat idézi, amikor őseink az Egyiptomból való kivonulás után, a 40 éves pusztai vándorlás alatt sátorban (héberül: szukká) laktak, s erkölcsi világukat a természetes környezet határozta meg. Itt szerezték meg a nomád élet maradandó élményét....
  Tovább

  Egri zsidó polgárok
  könyvismertetető
  Rövid történeti bevezető a városban letelepedés okát tárgyalja. Eszerint Csetneki egri várnagy végrendeletében felsorolja, hogy Józsa András egri várnagy elzálogosított egy drágakövet és egy arany gyűrűt. Dr. Márton Lajos jeruzsálemi történész szerint az Egri vár falán és a Jeruzsálemi városfalon ugyanazok a jelek láthatók, talán az építészek azonosak voltak.
  A zsidóknak jó soruk volt. Hitközséget alakítottak, élénk üzleti életet indítottak be a török ..
  Tovább

  Taslich, egy különös újévi népszokás "Taslich (h.)". Az a hagyományos szertartás, amely a bűntől való feloldást szimbolizálja. Ros hasónó első napjának délutánján, vagy ha ez szombatra esnék, úgy második napon, a zsidó hívek valamely folyóvízhez vonulnak és ott Micha könyvének utolsó 3 versét mondják el.
  Ezekben többek közt azt hirdeti a próféta: «(Isten) újra irgalmaz nekünk, eltünteti bűneinket és a tenger mélységeibe veti összes vétkeinket». Ebben a versben fordul elő.....
  Tovább

  Okostelefonon is hallgatható előadások